Zelfs als je voor eeuwig met je auto wil blijven rijden, komt er een dag dat hij het niet meer doet. In België hebben auto's een gemiddelde levensduur van 16,4 jaar. Daarna neemt Febelauto het stuur over, en dat al sinds 1999! Deze instelling staat in voor de organisatie, verwerking en recycling van autowrakken op een ecologische manier via erkende centra en shredderinstallaties.

P - WYSIWYG - Alignment Left

130 erkende recyclingcentra

In 2020 is zo voor 110.161 voertuigen die buiten gebruik waren alles herbegonnen. 97,3% van hun gewicht kon worden hergebruikt, gerecycleerd of gevaloriseerd. België overschrijdt daarmee de doelstelling van de Europese richtlijn en de gewestelijke wetgeving die een terugwinningsnorm oplegt van 95% voor voertuigen die buiten gebruik zijn. Om tot dit mooie resultaat te komen, zijn de stappen zorgvuldig georganiseerd:

  • accu's en vloeistoffen zoals brandstof, remvloeistof en antivriesmiddel worden verwijderd
  • herbruikbare onderdelen worden gedemonteerd (23,7%)
  • de rest van het wrak wordt in 12 seconden vermalen.
  • het afval doorloopt 40 sorteertechnieken om zuivere en afzonderlijke materialen te verkrijgen.
P - WYSIWYG - Alignment Left

Accu's en hun nieuwe leven

Elektrische en hybride voertuigen zijn uitgerust met lithium-ionaccu's. Het verzamelen en verwerken ervan vereist welbepaalde procedures. Febelauto heeft daarom het consortium Watt4Ever opgericht om dit proces met de grootste zorg te beheren.
Bij aankomst in het verwerkingscentrum worden de accu's gedemonteerd in modules of zelfs aparte cellen. Aan de hand van tests wordt vastgesteld of deze onderdelen kunnen worden hergebruikt. Wat nog werkt, zal in opslageenheden gebruikt worden om bijvoorbeeld de productieoverschotten van zonnepanelen of windmolens op te slaan. Anders worden de grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik.

Op het einde van hun tweede leven worden de hergebruikte accu's definitief gerecycled volgens de Europese normen. Hydrometallurgie- en pyrometallurgiesystemen maken het mogelijk de verschillende zeldzame (aard)metalen te sorteren. Die worden dan doorverkocht om nieuwe accu's samen te stellen.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
febelauto circulaire economie NL

Ook banden worden gerecycled

Ook al kun je met een set banden bijna de wereld rond, je zult ze waarschijnlijk op een dag moeten vervangen. Maar wees gerust, versleten banden worden niet zomaar achtergelaten of verbrand! Meer dan 95% ervan wordt door Recytyre ingezameld.

In 2018 verzamelde dit beheersorgaan voor afgedankte banden in België meer dan 85 ton autobanden. Banden worden omgezet in rubberen korrels die als basis kunnen dienen om nieuwe banden of een nieuw loopvlak voor een bestaande band te produceren. De staalindustrie zal op haar beurt het staal van de band recycleren. Het restafval wordt door cementfabrieken gebruikt om energie op te wekken.
Eens te meer is België een goede leerling aangezien onze recyclingsgraad zeer hoog ligt en ver boven de wettelijke eis van minstens 55% hergebruik ligt.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
febelauto circulaire economie

En dat is nog niet alles

Febelauto verzamelt alle gegevens voor een continue traceerbaarheid en verbetering. De vzw voert het overleg tussen de verschillende belangengroepen en de drie gewesten. Bovendien zet de voortdurende reflectie de deur open voor verschillende projecten en innovaties voor een steeds performanter wagenparkbeheer.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?