If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Secties

Elk type gemotoriseerd wegvoertuig dat deel uitmaakt van onze federatie, is vertegenwoordigd in een sectie of comité. Deze vormen het dynamische overlegplatform waarrond onze federatie werkt.


De leden hebben rechtstreeks inspraak via de volgende secties en comités (en bijhorende werkgroepen):

  • Sectie Personenauto's
  • Sectie Gemotoriseerde Tweewielers
  • Sectie Lichte Bedrijfsvoertuigen
  • Sectie Zware Bedrijfsvoertuigen
  • Belgisch Comité van de Automobielassemblage

 

Verschillende onderwerpen over de sector en zijn producten worden besproken:

  • Marktstudies en vooruitzichten
  • Voorbereiding van promotie- en sensibiliseringsactiviteiten
  • Van gedachten wisselen en standpunten innemen over economische, fiscale, technische, milieu-, mobiliteits- en verkeersveiligheidskwesties.
  • Vertegenwoordigingen van FEBIAC bij de overheid
  • Ontmoetingen met deskundigen en vertegenwoordigers uit de politiek, de academische wereld en het bedrijfsleven