If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Missie, werkwijze en geschiedenis

De vzw FEBIAC is de automobiel- en tweewielerfederatie in België en het Groothertogdom Luxemburg. Ze kan bogen op meer dan honderd jaar ervaring. Ze vertegenwoordigt fabrikanten en invoerders van wegvervoermiddelen (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers) in België en Luxemburg, zowel op Europees en internationaal niveau als op federaal en regionaal niveau.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Missie, werkwijze en geschiedenis

FEBIAC werkt proactief aan een gezond en duurzaam bedrijfsklimaat voor de automobiel- en tweewielersector.

FEBIAC vertegenwoordigt al haar leden bij de verschillende actoren (politici, overheidsdiensten, werkgeversorganisaties, media, enz.) die betrokken zijn bij het socio-economische en politieke debat over verkeersveiligheid, zorg voor het leefmilieu, mobiliteit, economie en fiscaliteit.

FEBIAC promoot de sector actief en verdedigt de belangen van haar leden. Daartoe organiseert het Autosalon en het Motorfietssalon.

FEBIAC verzamelt, analyseert en verspreidt informatie over de auto- en tweewielermarkt en over het aantal voertuigen op de weg.

FEBIAC fungeert als platform voor bijeenkomsten, netwerken en training.

FEBIAC onderhoudt contacten met internationale verenigingen zoals OICA, ACEA en ACEM.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Geschiedenis: een blik terug in de tijd

De "Chambre Syndicale de l'Automobile et des Industries qui s'y rattachent" werd opgericht in 1899 als federatie van Belgische automobielconstructeurs en hun toeleveranciers. Na de Eerste Wereldoorlog werd de naam veranderd in "Chambre Syndicale des Constructeurs d'Automobiles et de Cycles de Belgique".

De "Fédération Belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle", FEBIAC, werd in 1936 opgericht als een vereniging van buitenlandse fabrikanten die in België gevestigd waren. De twee verenigingen fuseerden in 1969.

Op 8 maart 1902 opende de "Chambre Syndicale" haar eerste auto- en fietsbeurs. Er waren al een aantal rijwieltentoonstellingen gehouden in Brussel op initiatief van de "Union et Véloce Club Bruxellois", de voorloper van de R.L.V.B. van vandaag.

In 1970 ondertekenden FABRIMETAL (nu Agoria) en FEBIAC, die beide autoassembleurs vertegenwoordigen, een protocol waarin de respectieve bevoegdheden en plichten van elk van hen werden vastgelegd. Dit protocol werd eind 1984 bijgewerkt.

In 1977 werd een overeenkomst getekend tussen FEBIAC en COMAUBEL die voorzag in een exclusief FEBIAC-lidmaatschap voor auto-importeurs. In 1982 werd een gelijkaardige overeenkomst ondertekend voor fabrikanten en invoerders van bedrijfsvoertuigen en een jaar later voor fabrikanten en invoerders van bromfietsen en motorfietsen. In 1983 werden de leden van de "Chambre patronale des Fabricants belges d'Accessoires et de Pièces pour Cycles" en de "Association des Importateurs et Représentants généraux du Cycle" op hun beurt lid van FEBIAC.

FEBIAC is momenteel de Belgische spreekbuis van fabrikanten en invoerders van wegtransportmaterieel en hun industriële toeleveranciers, en een van de oudste en grootste handelsverenigingen van het land.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De rol van het wegvervoer in onze samenleving

De federatie is begaan met de rol van het wegvervoer in onze samenleving. Milieu, mobiliteit, verkeersveiligheid en fiscaliteit zijn allemaal belangrijke thema's voor FEBIAC. Daarom bekijkt FEBIAC nauwgezet hoe de sector rekening kan houden met deze verschillende aspecten.

P - WYSIWYG - Alignment Left

FEBIAC internationaal

De beslissingsbevoegdheid van de industrie wordt met de dag internationaler. Daarom is FEBIAC een actief lid van OICA, dat de ontwikkelingen in de technische reglementen voor motorvoertuigen volgt. De federatie volgt ook de activiteiten van de Europese verenigingen ACEA en ACEM.

P - WYSIWYG - Alignment Left