If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Homologatie en (pre)registratie

Image
Image
Homologation Banner

FEBIAC is op verschillende niveaus betrokken bij de goedkeuring en (pre)registratie van voertuigen:

 

  • Opvolging van regelgeving: FEBIAC controleert en informeert haar leden over de internationale, Europese, nationale (voor België en het Groothertogdom Luxemburg) en regionale reglementeringen over de typegoedkeuring, de registratie en de technische keuring van voertuigen. Dit omvat emissienormen, veiligheidsregels, criteria om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen en andere vereisten met betrekking tot het gebruik van voertuigen.
  • Naleving bevorderen: FEBIAC werkt nauw samen met haar leden om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan alle voorschriften, wetten, verordeningen of besluiten met betrekking tot de goedkeuring, marketing, verkoop en registratie van voertuigen. Dit kan ook reclame en prijsaanduiding omvatten.
  • Samenwerken met de overheden: FEBIAC draagt bij tot het opstellen en daadwerkelijk en efficiënt toepassen van verordeningen, wetten, decreten, omzendbrieven, richtlijnen, enz.

 

De voorinschrijving of pre-registratie is een cruciale fase in het inschrijvingsproces van voertuigen in België. Voordat een voertuig officieel wordt ingeschreven en op de Belgische wegen mag rijden, eist de DIV (Dienst voor Inschrijving van Voertuigen) dat het vooraf wordt ingeschreven. Deze procedure stelt de DIV in staat om alle relevante informatie over het voertuig te verzamelen en te controleren en om ervoor te zorgen dat alle voertuigen voldoen aan de normen en voorschriften die in België van kracht zijn voordat ze op de weg worden toegelaten. Dankzij deze preregistratie kan de verzekeraar het voertuig onmiddellijk inschrijven via WebDIV, een webapplicatie.

 

FEBIAC stelt haar leden een applicatie ter beschikking om deze gegevens elektronisch te verzenden. De federatie treedt ook op als tussenpersoon tussen de DIV en de invoerders en helpt eventuele problemen op te lossen.