If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Voor wie

Image
Image
Pour qui

FEBIAC is de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie (personenauto’s, zware en lichte bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers) die zich toelegt op het promoten van de automobiel en het verdedigen van de belangen van de automobielsector in België.

 

We zijn gepassioneerd over de toekomst van duurzame mobiliteit - groen, koolstofarm, vlot, veilig en toegankelijk - en we werken samen met onze leden, de ganse waardeketen van de automobielsector en alle belanghebbenden om die toekomst vorm te geven.

Als lid heb je toegang tot onze producten en diensten en tot ons netwerk van experts in verschillende belangrijke gebieden van de automobielwaardeketen.

 

Ons Kenniscentrum staat tot uw beschikking om u te helpen bij het verkrijgen en begrijpen van internationale, Europese en Belgische wet- en regelgeving, evenals informatie over economie, milieu, fiscaliteit, mobiliteit, verkeersveiligheid en technische kwesties met betrekking tot de automobielsector. Wij kunnen u helpen bij het begrijpen en oplossen van eventuele problemen bij de homologatie, (pre)registratie, fiscale behandeling en technische keuring van uw voertuigen.

 

Participatie en vertegenwoordiging:

Als lid wordt u uitgenodigd om actief deel te nemen aan de vergaderingen van onze overlegorganen, waar verschillende onderwerpen met betrekking tot de automobielsector en -producten (personenauto’s, gemotoriseerde tweewielers en zware of lichte bedrijfsvoertuigen) worden besproken: marktanalyses en -voorspellingen, promotie- en sensibiliseringsactiviteiten, uitwisselingen van standpunten over economische, fiscale, technische, milieu-, energie-, mobiliteits- en verkeersveiligheidskwesties, vertegenwoordigingen en interventies van FEBIAC bij de overheid, enz. Door uw deelname draagt u bij tot en maakt u deel uit van het professionele netwerk van FEBIAC en van andere leden om banden te onderhouden met politieke, economische en academische kringen in ons land en zijn Gewesten.

 

Statistieken:

Onze afdeling DATA SERVICES is de voorkeurspartner van de Belgische invoerders en de hele automobielsector voor gedetailleerde en nauwkeurige informatie en rapporten over de Belgische automobielsector.