If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Wie zijn we?

AskOTO is een initiatief van FEBIAC.

FEBIAC vzw is de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie. Zij vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de wegvervoermiddelen (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers en fietsen) in deze twee landen. Zij is actief zowel op Europees en internationaal als op federaal en regionaal niveau.

FEBIAC telt onder haar leden, de Belgische assembleurs, constructeurs en invoerders van voertuigen. Jaarlijks worden in ons land ongeveer 370.000 auto's en 40.000 bedrijfsvoertuigen, autobussen en autocars geassembleerd. Deze industrie heeft dus een belangrijke invloed op de economie en de tewerkstelling.

De federatie bekommert zich tevens om de maatschappelijke rol van het wegvervoer. Daarom zijn milieu, duurzaamheid, mobiliteit, verkeersveiligheid en fiscaliteit belangrijke thema's voor de federatie. FEBIAC onderzoekt hoe de industrie deze uitdagingen kan aangaan, maar wil ook het groot publiek op een neutrale en objectieve manier hierover kunnen informeren.

In het kader van deze laatste missie werd AskOTO in het leven geroepen.

P - WYSIWYG - Alignment Center