Europa treedt meer dan ooit op als regulator. Dat is ook zo voor de autosector, die de komende jaren zal moeten voldoen aan strengere vereisten. Om de in doelstellingen vastgelegd in de Europese Verdragen te verwezenlijken, neemt de Europese Unie verschillende soorten wetgevingsbesluiten aan. Verordeningen zijn de meest dwingende wetgevingsbesluiten. Ze moeten worden uitgevoerd in de hele Europese Unie, door alle landen (en dus door de burgers worden nageleefd).

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
wettelijke prioriteiten europa automobiel

De Commissie werkt deze nieuwe wetgevingsvoorstellen uit en legt ze voor. De automobielsector ontsnapt niet aan dit regelgevingsproces, waarover hard onderhandeld wordt. Die onderhandelingen worden gevoerd tussen Europa en lobbyisten, maar ook tussen Europa en de lidstaten, in het bijzonder de landen waar de auto-industrie sterk aanwezig is. Van de Europese wetgevende prioriteiten voor de automobielsector onthouden we:

P - WYSIWYG - Alignment Left

Vervuiling en milieu

In het laatste wetgevingspakket dat de Europese Green Deal vorm moet geven, heeft de Europese Commissie zich toegespitst op transport. De EU wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% verminderen. Aanvankelijk was er een vermindering van 37,5% vooropgesteld, maar de Commissie heeft die doelstelling opgetrokken tot 55% door er ook het verbod op de verkoop van nieuwe thermische modellen (benzine, diesel, maar ook hybride) aan toe te voegen vanaf 1 januari 2035. De impact van deze nieuwe regelgeving is enorm voor de gebruikers die een elektrische auto moeten kopen. Elektrische auto's zijn vandaag immers nog altijd duurder dan thermische auto's. Daarom rijzen er dus vragen rond sociale rechtvaardigheid. Europa heeft geen budget voorzien om deze transitie te begeleiden. De financiële inspanningen zijn ten laste van de lidstaten en/of de burgers.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De laadinfrastructuur voor elektrische auto's

Met de energietransitie en de overgang naar elektrische auto's heeft de Commissie maatregelen getroffen om het netwerk van laadpalen langs de Europese wegen uit te breiden. De Europese instanties hebben gepland om 3,5 miljoen publieke laadpunten te installeren tegen 2030. Dankzij dit grotere aanbod zouden de automobilisten een grotere flexibiliteit in hun "elektrische" verplaatsingen moeten genieten.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Veiligheid

De EU vaardigt ook wetgeving uit op het gebied van verkeersveiligheid en in het bijzonder op het gebied van de algemene veiligheid van motorvoertuigen. Tegen 2050 wil de Unie immers een doelstelling bereiken van nul doden en zwaargewonden op de weg. In de laatste teksten werden specifieke bezorgdheden opgenomen voor kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers. Vanaf 2022 worden nieuwe systemen en technologieën verplicht voor nieuwe voertuigen. Het gaat onder meer om intelligente snelheidsadaptatiesystemen, het vereenvoudigen van de installatie van een alcoholslot, gegevensloggers van gebeurtenissen, geavanceerde noodremsystemen enz. De komende jaren zal nog verder worden ingezet op die veiligheidssystemen, meer bepaald met bepaalde autonome functies.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Lawaai

De Europese Unie reguleert ook de geluidsemissienormen van auto's om de levenskwaliteit te verbeteren. Dat is een gevoelig onderwerp, want het is bijzonder complex. Sinds 2020 werd de emissiedrempel verlaagd tot 74dB, wat de constructeurs verplicht om in te grijpen, met name als het gaat om de uitlaat van sportieve auto's. De overstap naar de elektrische auto zal dit probleem terugdringen, maar zal het niet volledig oplossen omdat ook het rolgeluid van de banden een bron van lawaai is.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?