Motorrijders en passagiers (volwassenen én kinderen) van voertuigen boven 50cc moeten de volgende uitrusting dragen:

P - WYSIWYG - Alignment Left

Uiteraard is het best om deze uitrusting te kopen in een motorspeciaalzaak. Voor bromfietsers en scooterrijders is enkel de helm verplicht. De enige uitzondering op de helmplicht is bij motorfietsen, trikes en lichte vierwielers die een passagiersruimte hebben en waarbij de bestuurder en de passagier beschermd zijn met een veiligheidsgordel of een kinderbeveiligingssysteem.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Fluo-vest

Het is voor motorrijders in België niet verplicht om een fluo-vest te dragen, al verhoogt dat wel de kans dat de andere weggebruikers je tijdig opmerken. Anderzijds stelt de wegcode wel dat “wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat”. Je moet op de motor ook geen gevarendriehoek meezeulen.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?