Je bestelwagen is te oud om een LEZ binnen te rijden. De eerste straf is het verbod om in deze lage emissiezone te leveren. Er is echter wel een mogelijkheid om in de LEZ te rijden. Er bestaan 'passes' om een dag lang toegang te krijgen tot een LEZ. Opgelet: er is vaak een limiet per jaar (maximaal 8 keer). Hiervoor is een voorafgaande registratie en betaling nodig. In België kost dit €35/dag.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Wanneer je een LEZ betreedt met een niet-conform bedrijfsvoertuig (dat niet voldoet aan de door de overheid opgelegde minimumnormen), zullen de bewakingscamera's de nummerplaat registreren en volgt er een administratieve boete. Het bedrag varieert naargelang de gemeenten en gewesten. De prijs bedraagt 150 euro voor de 1e overtreding in Antwerpen en Gent, vervolgens 250 euro voor de tweede keer en 350 euro voor elke volgende keer. In Brussel is de retributie vastgesteld op 350 euro, maar ze kan slechts één keer per kwartaal geïnd worden.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Er zijn wel afwijkingen voor speciale voertuigen, in het bijzonder voertuigen voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit (PBM's). Meestal moet je je registreren om van deze bijzondere toelating gebruik te maken.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Officiële websites voor gedetailleerde informatie, registratie van een voertuig, betalingen en afwijkingsaanvragen:

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?