De omschakeling van de NEDC-norm naar de WLTP-norm om het verbruik en de uitstoot van een voertuig te berekenen, heeft gevolgen voor de belasting en de aftrekbaarheid van voertuigen. Toelichtingen.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Wat is de WLTP-norm?

De WLTP-norm (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) is een nieuwe testcyclus die wereldwijd wordt uitgerold. Hij dient om het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van verontreinigende gassen van lichte voertuigen te meten. De WLTP-homologatienorm vervangt de oude NEDC-norm die sinds 1973 in Europa van kracht is. Sinds 1 september 2018 is de WLTP-norm verplicht voor alle nieuwe personenwagens en sinds 1 september 2019 voor de bedrijfsvoertuigen.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
NEDC vs WLTP

Wat verandert er met de WLTP-norm?

De WLTP-testcyclus bepaalt testvoorwaarden die representatiever zijn voor het werkelijke rijgedrag. De NEDC-cyclus werd immers als te theoretisch beschouwd. Het is de bedoeling om het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de stikstofoxiden (NOx) nauwkeuriger te meten en dichter bij de realiteit van de verbruikers te brengen.

Deze nieuwe manier om autoverbruik te meten heeft over het algemeen een toename van het "officiële" verbruik van voertuigen tot gevolg. Voor een thermisch voertuig wordt dit geschat op gemiddeld 1,3l/100km, of tussen 20% en 30% meer. Die verhoging geldt dus ook voor de CO2-uitstoot die rechtstreeks verband houdt met het brandstofverbruik.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
WLTP België

De WLTP-norm in België

In België is de belastingheffing op je voertuig deels gebaseerd op de CO2-uitstoot ervan. De overgang van de NEDC-norm naar de WLTP-norm sinds 1 januari 2021 heeft dus een negatieve invloed op de portemonnee van de consument die, als hij een vergelijkbaar belastingniveau wil behouden, zich moet richten op een kleinere en/of minder uitstotende auto.

Enkel Vlaanderen heeft zijn emissieberekening al aangepast aan de WLTP-norm. In Wallonië kun je voor de CO2-ecomalus die gepaard gaat met de belasting op inverkeerstelling, nog steeds de NEDC-waarde gebruiken, voor zover die vermeld staat op het attest van de wagen. In Brussel speelt CO2 (nog) geen rol in de voertuigbelasting voor particulieren.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De WLTP-norm voor zelfstandigen en bedrijfswagens

De WLTP-norm leidt tot een hogere uitstootwaarde, met een hogere belastingheffing voor zelfstandigen of gebruikers van bedrijfswagens tot gevolg. Met een hogere CO2-uitstoot daalt immers de aftrekbaarheid van de auto en de kosten die ermee gepaard gaan. Dit heeft ook een invloed op de berekening van het voordeel alle aard (VAA), dat ook hoger zal worden (voor eenzelfde model). Besteed dus extra aandacht aan de WLTP-waarden bij je aankoop of lease.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?