Het is mogelijk om fossiele brandstoffen uit olie te vervangen door synthetische brandstof. Zowel diesel als benzine is kunstmatig te maken met chemische reacties en wat hulp van elektriciteit, biomassa of koolstof (uit de lucht of teruggewonnen). Het principe is om de koolwaterstofketens na te maken.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Het basisproces is elektrolyse, wat ook kan worden gebruikt om waterstof te produceren. In plaats van de waterstof op te slaan voor later gebruik, kun je die gebruiken om er synthetische brandstof mee te maken door het te laten reageren met CO2. Deze e-brandstof heeft dezelfde eigenschappen als zijn aardolie-equivalent. Verbrandingsmotoren kunnen er dus probleemloos op draaien. Het grote voordeel is echter dat het geen fossiele brandstof is, die op een schonere manier kan worden geproduceerd - met (veel) minder uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes dus. Maar, niet vergeten, dit is nog steeds interne verbranding. Om helemaal 'groen' te zijn, moeten motoren nog uitgerust zijn met de nieuwste technologie om de NOx af te vangen.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
e-brandstoffen productiemethode elekrolyse

Wat is nu het voordeel van e-brandstof? Het belangrijkste – en niet het minste – is koolstofneutraliteit. Wil een brandstof het label 'e-fuel' krijgen, dan moet het hele proces deze decarbonisatie volgen: productie, opslag, vervoer en distributie. Dit compenseert de koolstofoxiden die vrijkomen als gevolg van de verbranding in de motor.

P - WYSIWYG - Alignment Left

E-fuel heeft misschien een toekomst omdat het ons in staat stelt de auto's van vandaag te behouden en tegelijk hun milieu-impact te verminderen. Zo kunnen zowel de oldtimers als youngtimers nog steeds de weg op in de toekomst. Er zijn ook mogelijkheden voor weg-, zee- en luchtvervoer.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?