Om de opwarming van de aarde te beperken, is een gedragsverandering nodig. Die overgang zal worden gestimuleerd door de belastingheffing, met name op de koolstofdioxide-uitstoot (CO2).

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
koolstoftaks

Vanwaar de koolstoftaks?

De koolstoftaks maakt deel uit van de internationale klimaatakkoorden die in 2015 in Parijs werden ondertekend (COP21). Dit is een milieubelasting die tot doel heeft de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Dit broeikasgas is nu overwegend afkomstig van menselijke activiteiten. Deze belasting is er dus op gericht om de sectoren die CO2 uitstoten, te laten bijdragen aan de financiering van de milieuvriendelijkere alternatieven. De koolstoftaks is van toepassing op fossiele brandstoffen (olie, steenkool en gas). Doelstelling: de klimaatverandering beheersen.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
uitlaad koolstoftaks

Hoeveel kost de koolstoftaks?

Hoewel het principe van een koolstofheffing al in 1997 aan bod kwam (Kyoto), is de invoering ervan slechts zeer recent. Tot dusver hebben immers alleen Frankrijk, Zweden en Zwitserland het systeem uitgerold. In 2014 bedroeg de prijs van de koolstoftaks €7/ton, maar die is snel gestegen. De energietransitie is een traag proces en dat leidt tot doet de prijs ervan stijgen. De prijs per ton CO2 bedraagt vandaag tussen 70 en 100 euro.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
tanken

Wat met de koolstoftaks in België?

Eind 2017 werd het Belgisch Energiepact goedgekeurd. Het voorziet in de invoering van een koolstoftaks. Maar in 2021 is de component "koolstoftaks" nog altijd niet van kracht. De regering gaf aan dat ze van plan is om ze te implementeren, maar wel door ze op te nemen in een globalere herziening van de fiscaliteit. Momenteel ligt de CO2-aanslagvoet in België lager dan die van onze Europese buren. Op de brandstoffen betaalt men via de bijdrage "energie" die in de accijnzen is inbegrepen. Momenteel wordt geschat dat met een koolstoftaks van 70 euro/ton tegen 2030 (een optimistisch tarief) de prijs van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, stookolie en verwarmingsgas) met 10 tot 25% zou stijgen.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?