Voor de automobielsector staan de zorg voor het milieu en de wens om het wagenpark groener te maken al enkele jaren centraal. Maar tussen technische termen, voorschriften en wetenschappelijke begrippen is het niet altijd gemakkelijk je weg te vinden... Vergeet niet dat de CO2-waarde van je voertuig, naast het ecologische aspect, ook een belangrijke invloed heeft op de belastingen die je zult betalen. Dit is soms een probleem omdat het niet altijd duidelijk is waar deze informatie te vinden is.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De CO2 -uitstootwaarde van je auto wordt vermeld op twee verplichte documenten (die je in je auto moet bewaren): het Europese Certificaat van Overeenstemming (COC) en het Belgische inschrijvingsbewijs (de grijze kaart van vroeger).

  • Op het inschrijvingsformulier, in vak V7, vind je de bekende CO2-waarde die de fiscus gebruikt om je CO2-belasting te berekenen (Vlaanderen, Waalse ecomalus). Dit is ook de waarde die in de Car-Pass wordt opgenomen als je besluit je auto op de tweedehandsmarkt te verkopen. In alle EU-landen wordt de CO2-uitstoot vermeld in vak V7. Ter informatie: vak V9 geeft de Euro-norm van het voertuig aan.
  • Op het Europese gelijkvormigheidsattest staat ofwel de NEDC-waarde, ofwel de WLTP-waarde, ofwel beide. Je vindt de NEDC-waarde in vak 49.1. De WLTP staat vermeld in vak 49.4. Vanaf 1 januari 2021 zijn fabrikanten niet langer verplicht om een NEDC-test uit te voeren. Voor modellen die na deze datum gehomologeerd worden, blijft alleen de WLTP-norm over. Voor oudere modellen, van vóór september 2018, kan alleen de NEDC-norm op het certificaat staan. Dit is volkomen legaal.

 

P - WYSIWYG - Alignment Left

Voor zelfstandigen en vrije beroepen bestaat er een handigheidje. In het kader van de fiscaliteit voor zelfstandigen en bedrijven mag je namelijk de gunstigste waarde (NEDC) van gelijkvormigheidsattest gebruiken voor de berekening van je aftrekbaarheid. Tenzij vak 49.1 leeg is.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?