Lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) moeten een jaarlijkse technische controle ondergaan zodra ze op de weg worden gebracht. Deze keuring is verplicht. Het keuringsbewijs vermeldt de volgende keuringsdatum. Elke ombouw of aanpassing is gekoppeld aan een specifieke technische controle (zie hieronder).

P - WYSIWYG - Alignment Left

In geval van een probleem bij de technische keuring geeft het certificaat een datum voor een herhalingsbezoek om de reparatie of de conformiteit te controleren. Wordt deze periode met 2 maanden overschreden, dan ben je niet in orde en wordt het herhalingsbezoek omgezet in een nieuwe volledige controle.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Let op: voertuigen die gebruikt worden voor verhuur met een chauffeur of voor professionele rijlessen (rijscholen) moeten om de 6 maanden een periodieke technische keuring ondergaan.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
examinator technische contrôle LCV

Goed om weten

 • Het eerste bezoek concentreert zich op het controleren van de inschrijving. Er zal ook een weging zijn. Daarna zal dat niet meer nodig zijn, tenzij het voertuig omgebouwd wordt.
 • De punten die bij de periodieke technische keuring gecontroleerd worden zijn:
  • Boorddocumenten en registratie
  • Milieucontrole (rook voor diesel, CO en lambdawaarde voor benzine en LPG)
  • Mechanische inspectie (remmen, lichten, stuurinrichting, assen, chassis, carrosserie, zicht, veiligheid en toebehoren)
 • In het geval van een aanhangerkoppeling, als die origineel is, wordt de controle ervan opgenomen in de eerste technische controle wanneer het voertuig in het verkeer wordt gebracht. Maar als ze later wordt toegevoegd, moet je het voertuig op eigen initiatief aan de technische controle onderwerpen. In het bijzonder zal het centrum een weging uitvoeren en een nieuw gelijkvormigheidsattest opstellen. Dan moet bij elke periodieke controle de koppelinrichting aanwezig zijn, gemonteerd en compleet. Anders volgt een rode kaart (verplicht herhalingsbezoek binnen 15 dagen).
 • Elk bedrijfsvoertuig dat op LPG of CNG rijdt, is aan een specifieke controle onderworpen. In het geval van een in de fabriek geïnstalleerde versie wordt de installatie bij het eerste bezoek gecontroleerd. Wordt de wijziging echter naderhand aangebracht, dan moet het voertuig spontaan aangeboden worden. Bij een storing in het CNG- of LPG-systeem wordt het voertuig uit het verkeer geweerd, behalve om naar de reparatiewerkplaats te gaan. Er wordt ook een tarracontrole van het voertuig uitgevoerd (wegen). Er wordt een nieuw en aangepast gelijkvormigheidsattest opgesteld.
 • Elke verbouwing van het voertuig moet aan een technische keuring onderworpen worden om na te gaan of aan de veiligheidsvoorschriften voldaan is. Het voertuig wordt gewogen om de tarra te controleren. De inspecteurs zullen een nieuw gelijkvormigheidsattest opstellen.
 • De technische controle is ook verplicht bij het invoeren van een voertuig, na een ongeval of bij het doorverkopen van een licht bedrijfsvoertuig, net als voor een auto.
P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?