Als je in de bebouwde kom rijdt, kom je in verschillende zones, elk met eigen bijzonderheden wat betreft snelheid, voorrang, toegang of bewegwijzering. Er zijn daarom een paar regels die je moet kennen voor de veiligheid van alle gebruikers en om te voorkomen dat je de wet overtreedt. 

P - WYSIWYG - Alignment Left

Zone 30

De maximumsnelheid is 30km/u voor alle voertuigen. Deze maatregel geldt vanaf het bord dat het begin van de zone aangeeft (F4a) tot het bord dat het einde van de zone aangeeft (F4b), op alle straten en kruisingen.
Veel stadscentra en wijken voeren deze beperking in om een veiliger en gebruiksvriendelijker omgeving voor alle gebruikers te creëren. Ook rond scholen vind je vaak een zone 30.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
zone 30 verkeersbord

Woonerven

Het woonerf verscheen in 1978 om stedelijke gebieden aan te wijzen waar de verblijfsfunctie het belangrijkst is. De maximumsnelheid is 20km/u en bestuurders mogen voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen, zelfs als dat betekent dat ze moeten stoppen. Voetgangers mogen de volle breedte van de openbare weg gebruiken als ze daarbij het verkeer niet onnodig hinderen en ook spelen is toegestaan. Je moet daarom extra voorzichtig zijn. De zones worden aangegeven met de verkeersborden F12a en F12b. Parkeren is verboden, behalve op plaatsen met een bord dat aangeeft dat het toegestaan is.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
woonerf verkeersbord

Erven

Deze zones gebruiken dezelfde regels en borden als de woonerven. De verblijfsfunctie is niet het enige criterium, dit strekt zich uit tot plaatsen waar je ambachtelijke, commerciële, toeristische, educatieve of recreatieve activiteiten vindt. Het plaatselijke leven heeft voorrang op het verkeer, zonder dat er een voetgangerszone ontstaat.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Voetgangerszones

In voetgangerszones is autoverkeer verboden vanaf het bord (F103). De weg is uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers om de commerciële of culturele aantrekkingskracht te vergroten.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
voetgangerszone verkeersbord

Fietsstraten

Als het in sommige straten niet mogelijk is om een fietspad aan te leggen en/of autoverkeer essentieel blijft, kunnen fietsers toch nog een voorkeursbehandeling krijgen. De fietsstraat wordt aangekondigd door het verkeersbord F111, de maximumsnelheid is 30km/u en fietsers hebben voorrang. Ze kunnen de volle breedte van de weg gebruiken in een eenrichtingsweg, of de halve breedte bij tweerichtingsverkeer. Als automobilist mag je niet inhalen.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
fietsstraat verkeersbord

Schoolstraten

De zone 30 is verplicht rond scholen en sinds 2012 wordt met schoolstraten geëxperimenteerd om het veiligheidsgevoel te vergroten en kinderen aan te moedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Autoverkeer is verboden bij de start- en eindtijden van de school. Het verkeersbord toont je de toegangsvoorwaarden (C3). Inwoners van de zone mogen binnen, maar moeten aan een zeer lage snelheid rijden.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Lage-emissiezones

Toegang voor gemotoriseerde voertuigen is specifiek voor de steden die deze zones inrichten. Je vindt alle informatie in dit artikel.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Verblijfsgebieden of vakantiezones

Dit zijn straten waar de functie van verblijven of vakantie houden belangrijker is dan het verkeer. Je vindt er meestal borden voor zone 30.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?