De automobielindustrie biedt tegenwoordig het meest uitgebreide aanbod motortypes in haar geschiedenis aan. Met benzine, diesel, gewone hybride, plug-in hybride, elektrisch, lng, lpg en zelfs waterstof heeft de automobilist de keuze uit 8 verschillende technologieën. Toch gaat de elektrische auto met het leeuwendeel van de media-aandacht lopen.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De politieke doelstellingen om de CO2-uitstoot van het wegtransport drastisch te beperken, sturen de consument op korte en middellange termijn naar een elektrische mobiliteit. De automobielsector biedt ondertussen al meer dan 70 verschillende 100% elektrische modellen te koop aan en heeft dus zijn deel van het werk gedaan. Het is nu aan andere sectoren om actie te ondernemen en automobilisten ertoe aan te zetten om voor elektrische wagens te kiezen.

Een recente enquête, uitgevoerd door de federatie Mobia, toont aan dat het gebrek aan laadinfrastructuur in België de grootste hinderpaal vormt bij de aankoop van een elektrische wagen. De situatie op dat vlak verschilt sterk van gewest tot gewest.

Het rapport van het Vlaams Gewest oogt behoorlijk goed: de doelstelling om langs de belangrijkste wegen om de 25 km snellaadpunten te installeren, wordt stilaan bereikt. Het Brussels Gewest doet het heel wat minder: het voorziet niet in de installatie van publieke (ultra)snelle laadinfrastructuur. Dat is een echte lacune, want om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken, is een mix van snelle en trage laadpunten noodzakelijk. Wallonië, ten slotte, heeft momenteel geen enkele strategie op het vlak van laadinfrastructuur en kondigt snelladers langs de belangrijkste wegen pas aan tegen 2025.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Hoewel de gemiddelde afstand die de Belgische automobilisten dagelijks afleggen rond de 60 tot 70 km schommelt, en hoewel alle elektrische voertuigen op de markt daarvoor ruimschoots geschikt zijn, is het meer dan nodig dat in ons land een efficiënt laadnetwerk wordt uitgebouwd. Op die manier wordt de psychologische drempel weggenomen die consumenten nog belet de stap naar elektrische mobiliteit te zetten.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?