AdBlue is een vloeistof die dient om de 'katalytische reductie' te laten werken. Dit is een katalysator die de productie van stikstofoxiden (NOx) in de uitlaat aanzienlijk vermindert, vooral bij diesels.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Sinds 2014 (maar al langer voor vrachtwagens) zijn dieselauto's uitgerust met stikstofoxidefilters (NOx). Waarover gaat het? Sinds de invoering van de directe injectie is de verbranding van diesel in de motor minder volledig en homogeen om brandstof te besparen. Door deze onvolledige verbranding ontstaan er stikstofoxiden, een giftig gas dat bijdraagt aan de luchtvervuiling.

P - WYSIWYG - Alignment Left

NOx-filters verminderen de concentratie van dit schadelijke gas aanzienlijk. Maar wel op voorwaarde dat je AdBlue tankt! AdBlue-behandelingssystemen zijn verplicht geworden volgens de Euro 6-norm, vooral op dieselwagens die allemaal werken volgens het principe van directe injectie.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
niveau adblue

De behoefte aan AdBlue

Voertuigen met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) hebben AdBlue nodig zodat hun systeem voor de behandeling van stikstofoxiden (NOx) goed werkt en zo te voldoen aan de Euro 6-norm. Concreet is AdBlue een waterige oplossing van 32,5% ureum en 67,5% gedemineraliseerd water. Het is een kleurloze, biologisch afbreekbare vloeistof die als niet-gevaarlijk product is geklasseerd. Het wordt bij de uitlaatgassen gevoegd en vormt dan ammoniak, dat op zijn beurt stikstofoxiden reduceert tot stikstof en waterdamp, twee ongevaarlijke stoffen.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Hoe ga je te werk?

Auto's beschikken over kleine extra tanks die op verschillende tijdstippen bijgevuld moeten worden. Een waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel geeft aan wanneer de actieradius van AdBlue minder dan 3.000km bedraagt. Je moet rekenen op een AdBlue-verbruik dat schommelt tussen 1 en 2 liter per 1.000km. AdBlue is te vinden in tankstations, ofwel aan een pomp, ofwel in flessen. Opgelet: zonder AdBlue zal de auto weigeren opnieuw te starten.

P - WYSIWYG - Alignment Left

En wat met benzinemotoren?

Sinds enkele jaren schakelen ook benzinemotoren over op directe injectie. Dat betekent dat ze nu vrij grote hoeveelheden stikstofoxiden produceren. Er is echter nog geen NOx-filterverplichting voor deze motoren. Sommige merken hebben zich ertoe verbonden om dat te doen, maar het zal waarschijnlijk wachten zijn op de Euro 7-norm van 2025 vooraleer de verplichting ingaat.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?