Frank Van Gool, 52 jaar, is geen onbekende in de autosector. Sinds mei 2013 is hij gedelegeerd bestuurder van Renta, de Belgische Federatie van Voertuigenverhuurders, en sinds februari 2021 gedelegeerd bestuurder van Mobia, de koepelorganisatie van de sectorfederaties FEBIAC, Renta en TRAXIO. Frank Van Gool zal zijn nieuwe functie bij FEBIAC opnemen op 1 juli 2024.

-“ Door mijn functie bij Mobia - die ik zal blijven uitoefenen - ken ik FEBIAC al zeer goed”, legt Frank van Gool uit. “Ik ben blij dat ik nu de belangen van de automobielsector in België en Luxemburg kan behartigen met een fantastisch team en een dynamische voorzitter en raad van bestuur. Nergens in de Europese Unie worden er zoveel nieuwe personenwagens per hoofd van de bevolking verkocht als in België en Luxemburg. Dat maakt onze vloot de jongste en meest duurzame van Europa. Dat willen we zo houden en de rol van FEBIAC in dit verband mag daarin niet onderschat worden. In een snel veranderende automobielwereld is dit een echte uitdaging, vooral als we willen dat individuele mobiliteit toegankelijk blijft voor particulieren. Ook voor de motorfiets-, lichte bedrijfsvoertuigen- en vrachtwagenmarkten zullen we ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de overgang naar emissiearme mobiliteit zo realistisch mogelijk verloopt.”

-" Ik ben ervan overtuigd dat Frank Van Gool de juiste persoon is om FEBIAC, onze honderdjarige federatie, te leiden", zegt Freddy De Mulder, voorzitter van de Raad van Bestuur van FEBIAC. “Met zijn uitgebreide ervaring in onze sector heeft Frank Van Gool al meermaals samengewerkt met de teams van de federatie en is hij perfect op de hoogte van de sterke punten van FEBIAC en de uitdagingen waar de federatie voor staat.”

Hij vervolgde: "Ik wil ook Andreas Cremer bedanken voor zijn niet aflatende inzet gedurende zijn bijna 4 jaar bij FEBIAC. Nadat hij de pandemie had overleefd, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het veiligstellen van de toekomst van de federatie, met name door de herlancering van het Automobielsalon in 2023 en het begeleiden van de organisatie van de Automotive eMotion Summit afgelopen februari.”