"Wij nemen het voortouw in de strijd tegen de klimaatverandering"

P - WYSIWYG - Alignment Left

Het aanbod van nieuwe wagens draagt steeds meer bij tot het realiseren van de tussenstap van 55% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Desondanks blijft men een ideologische polemiek rond de auto voeren, eerder omwille van zijn symboolwaarde dan voor de reële uitstoot van de nieuwste modellen.

P - WYSIWYG - Alignment Left

“Het probleem is het particuliere wagenpark”, aldus Philippe Dehennin, voorzitter van de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie. “Het ontbreekt België aan een evenwichtig kader om de vernieuwing ervan te stimuleren. Er bestaat trouwens geen enkele krachtige maatregel om de aankoop van een elektrische wagen te promoten.”

P - WYSIWYG - Alignment Left

Hij voegt eraan toe: “In plaats van de klimaatproblematiek als geheel aan te pakken, focust de politiek zich bovendien op de auto als symbolische zondebok, wat kopers ontmoedigt. Alle sectoren moeten zich doelen stellen om de uitstoot te beperken, of het nu gaat om de luchtvaart, de transportsector in het algemeen, de huisvesting, de landbouw, de industrie, de datacentra, de elektriciteitsproductie of de kledingbranche.”

P - WYSIWYG - Alignment Left

En hij besluit: “De automobielindustrie is een voorloper en een vernieuwer. Ze stippelt het pad uit naar een intelligente, gedreven en milieuvriendelijke aanpak van de mobiliteit, die zonder twijfel een centrale plaats zal innemen in de economie van de toekomst. Wij nemen het voortouw in de strijd tegen de klimaatverandering. We verwachten van de politiek dat ze onze markt koestert.”

Interessant?