Of je nu alleen bent of begeleid wordt in het voertuig, dat je het voertuig zelf bestuurt of dat je het door iemand anders laat besturen… Wanneer een voertuig bestemd is om een mindervalide of een persoon met een handicap (zelfs een minderjarige) te vervoeren, kan je onder bepaalde voorwaarden van voordelen genieten.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Welke voordelen?

Bij de aankoop van je voertuig in België heb je recht op:

 • een verlaagd btw-tarief van 6% op voorwaarde dat het gedurende minstens 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel wordt gebruikt
 • een verlaagd btw-tarief van 6% bij de aankoop van reserveonderdelen, uitrusting en toebehoren, net als bij onderhouds- en herstellingswerken
 • de vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting
P - WYSIWYG - Alignment Left

Voor wie?

Deze maatregelen worden toegekend aan de volgende personen:

 • personen die volledig blind zijn 
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
 • de personen die een amputatie van de bovenste ledematen hebben ondergaan
 • personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks verband houdt met de onderste ledematen
 • oorlogsinvaliden, militair of burgerlijk

De Directie-generaal Personen met een Handicap bezorgt het attest betreffende de handicap voor personen die geen oorlogsinvaliden zijn. DG Oorlogsslachtoffers levert de attesten voor oorlogsinvaliden af.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Welke formaliteiten?

Je hebt je nieuwe voertuig gekozen en je hebt een aankoopcontract met de essentiële gegevens van het voertuig en de identiteit van de verkoper. Dit zijn dan de stappen die je moet volgen:

Bel naar het Contact Center, dat je vervolgens per post een brief zal sturen met meer informatie en het aanvraagformulier 716.1 

Je vult dit aanvraagformulier in, dateert en ondertekent het en stuurt het:

 • ofwel per post naar:
  SPF Finances - AGFisc PME
  Avenue du Prince de Liège 133 -  bus 575 te 5100 Jambes
 • ofwel online via MyMinfin (> Mijn interacties > Antwoorden op een brief)

3. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan krijg je uiterlijk op het moment van levering een toestemming om aan je autodealer te overhandigen.

4. De verkoper vermeldt op de verkoopfactuur en de kopie ervan:

 • de datum van het formulier nr. 716
 • het referentienummer van dat formulier
 • de officiële naam van het kmo-beheerteam dat deze heeft afgeleverd
P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
adminstratieve formaliteiten PBM

Welke voorwaarden?

Door het formulier te ondertekenen, verbind je je ertoe:

 • het voertuig in te schrijven op jou naam of op naam van je wettelijke vertegenwoordiger en de vrijstelling van de verkeersbelasting aan te vragen
 • het voertuig enkel voor eigen vervoer te gebruiken
 • het voertuig nooit te gebruiken voor het vervoer van goederen, met uitzondering van je bagage en andere persoonlijke goederen, noch voor het vervoer van bezoldigde personen 
 • slechts één voertuig tegelijkertijd te hebben onder het gunstige btw-tarief
 • een attest van een arts voor te leggen dat, in het geval van een bestelwagen, het gebruik van dat type voertuig rechtvaardigt
 • de FOD onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke bestemmingswijziging van het voertuig of van de verkoop ervan
P - WYSIWYG - Alignment Left

Hulp nodig?

Je kunt je steeds wenden tot je gemeente, het OCMW, het ziekenfonds of de maatschappelijk assistenten van de DG Personen met een Handicap voor verdere begeleiding. 

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?