De elektrische of hybride wagen kan aan jouw individuele mobiliteitsbehoeften voldoen. Dit vraagt zeer weinig aanpassingen. Maar is het echt milieuvriendelijk? Die vraag wordt vaak gesteld, te meer door de aanwezigheid van het accupack dat als zeer vervuilend bekendstaat. Maar wees gerust, de elektrische wagen is echt milieuvriendelijk. Hier lees je waarom en hoe je de voordelen ervan kunt optimaliseren.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De elektrische wagen wordt vandaag gezien als dé oplossing om de koolstofvoetafdruk en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van onze individuele verplaatsingen drastisch te verminderen. Welke omstandigheden zijn er nodig om dit dagelijks te gebruiken en je ecologische voetafdruk te verkleinen? We maken de balans op, maar we stellen je meteen gerust: ja, de elektrische wagen is wel degelijk milieuvriendelijk.

P - WYSIWYG - Alignment Left

1. 'Elektrisch' rijden

Image
autonomie autosnelwegen 2u30

Het is nuttig om je elektrische wagen (bijna) dagelijks te kunnen opladen. Als dat thuis niet mogelijk is, kan dat op het werk of aan een 'trage' openbare laadpaal. De reflex bij elektrisch rijden moet in ieder geval zijn om regelmatig aan te koppelen. Voor iets langere trajecten vraagt dit enige vooruitziendheid. Maar met de vele laadpalen en de evolutie van specifieke infrastructuur worden verplaatsen met de elektrische of hybride auto elke dag gemakkelijker. Er zijn heel wat modellen waarmee je zonder problemen meer dan 2u30 op de autosnelweg kunt rijden. De verplichte rustpauze om de 2 uur wordt dus een herlaadpauze. De manier waarop je met een elektrische wagen rijdt, zal ook je voetafdruk optimaliseren. Rijd je snel en/of gehaast? Dan verbruik je meer elektriciteit en verkort de levensduur van je accu omdat ze vaker een laad-/ontlaadcyclus ondergaat. Je moet net vloeiend en volgens de regels rijden om verder te te kunnen reizen en je voetafdruk nog verder te verkleinen. Bovendien verleng je de levensduur van je batterij, die – niet onbelangrijk – nog steeds de grootste milieukost van een EV vormt. Het is ook belangrijk om de verschillende rijmodi te begrijpen, meer bepaald die met één pedaal, om van de regeneratie bij het remmen te profiteren. Ook bij elektrisch rijden geldt dat je je ecologische voetafdruk beperkt door je verbruik te verminderen.

P - WYSIWYG - Alignment Left

2. De globale cyclus van de elektrische wagen

Image
milieuvoetafdruk elektrische auto

Tegenstanders van de elektrische auto zeggen dat hij niet milieuvriendelijk zou zijn door de accu, een groot vervuilend element van dit nieuwe mobiliteitsmodel. Eén ding is zeker: er bestaat geen product zonder voetafdruk op de planeet, van welke aard ook. Een voorbeeld is een houten speelgoedje. Is het milieuvriendelijk? Waarschijnlijk meer dan plastic speelgoed. Maar toch zal het ook een afdruk achterlaten als gevolg van het vellen van een boom, het gebruik van elektrische machines voor de fabricage, het gebruik van verven en solventen om bij de verwerking, het transport enz. Dit voorbeeld toont aan dat je je niet op één element mag concentreren om een conclusie te trekken, maar op de globale cyclus: de productie, het gebruik en de recyclage. Hetzelfde geldt voor de elektrische wagen. Het is zo dat de accu de grootste koolstofkost (3/4) van een EV vormt, maar die is veel lager dan vaak gedacht. Elektrische voertuigen betalen hun 'koolstofschuld' uit de productie van de accu terug na iets meer dan een jaar, terwijl ze ook nog eens 30 ton CO2 besparen over hun levensduur in vergelijking met een voertuig met verbrandingsmotor. De impact van de accu zal nog kleiner worden wanneer de laadpunten op een milieuvriendelijke manier worden uitgevoerd, door onnodig snel opladen te vermijden en het gebruik van groene stroom te optimaliseren.

P - WYSIWYG - Alignment Left

3. Kies voor groene stroom

Image
opladen elektrische auto 1x per dag

Het spreekt voor zich dat de ecologie van een elektrische wagen ook nauw zal afhangen van de aard van de elektriciteit die men in zijn batterij opslaat. Logischerwijze moet deze zo groen mogelijk zijn. Men zal dus met kennis van zaken zijn contract kiezen. De investering in fotovoltaïsche apparatuur, eventueel gecombineerd met een slimme laadpaal en een bufferbatterij, is ook een interessante optie om 'groen' te rijden. Ook de koolstofvoetafdruk van de accu's kan aan bod komen. De Chinese milieunormen zijn niet dezelfde als de Europese. Informeer je bij de aankoop van een elektrische wagen dus over de plaats van fabricage en de voorwaarden ervan (CO2-neutrale fabriek?). Deze aanpak laat toe om de hele cyclus van een elektrische auto nog beter te optimaliseren. Merk ook op dat er vandaag sterk uitgebouwde recyclingkanalen zijn voor batterijen: ze kunnen als thuisbatterij worden hergebruikt (20 jaar), terwijl ze in recyclage maar weinig niet-herbruikbare grondstoffen achterlaten (10kg op een batterij van 300kg).

P - WYSIWYG - Alignment Left

4. Met een plug-in hybride: neem de 'geofencing attitude' aan

Image
geofencing

Wie met een plug-in hybride wagen rijdt, kan ook zijn CO2-voetafdruk en de uitstoot van verontreinigende stoffen optimaliseren. Laad je wagen zo snel mogelijk terug op en probeer op alle mogelijke manieren elektrisch te rijden zodat je je brandstofverbruik tot (bijna) nul kan herleiden. Dat is perfect mogelijk: de meeste plug-in hybrides leggen vandaag een veertigtal kilometer af met enkel elektrische aandrijving. En de gemiddelde dagelijkse verplaatsingen van een Europeaan overschrijden die grens niet … Bovendien zijn deze auto's gemakkelijker te laden via een 'gewoon' stopcontact. Vergeet ook niet om je gps goed in te stellen en alle functies ervan te gebruiken. Vaak zijn er verschillende opties om de elektrische modus automatisch in te schakelen bij het betreden van stedelijke gebieden. Die 'geofencing' om de stedelijke centra te identificeren, gebeurt soms automatisch op de recentste modellen. Zo veel mogelijk te gebruiken omdat de concentraties aan verontreinigende stoffen net daar het grootst zijn.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?