LPG wordt vaak verward met CNG. Toch gaat het om totaal verschillende brandstoffen. Dit zijn hun verschillen, voordelen en kenmerken.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Het verschil

LPG (Liquified Petroleum Gas) is een gasmengsel dat verkregen wordt bij de raffinage van petroleum. Het gaat dus om een bijproduct van aardolie dat totaal verschillend is van CNG. CNG staat voor 'Compressed Natural Gas'. Dit is zuiver aardgas dat onder druk wordt gezet. De druk van een CNG-tank bedraagt trouwens 200 bar, tegenover 7,5 bar voor LPG. Een voertuig uitgerust met LPG mag niet aangevuld worden met CNG en vice versa. LPG- en CNG-voertuigen kunnen daarentegen wel allebei op benzine rijden. Zeer nuttig als er geen geschikte pomp is.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Wat zijn de voordelen van CNG?

CNG is een schonere fossiele brandstof dan LPG. Het is zelfs een milieuvriendelijk alternatief voor diesel, benzine en LPG. Dat geldt vooral voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10 of PM2.5) die 35% lager zijn dan LPG en 70% lager dan een dieselmotor. En bij bio-CNG (verkregen door methanisering) daalt de CO2-uitstoot tot 60% ten opzichte van LPG en 80% ten opzichte van een diesel- of benzinemotor.

De oplossing met CNG is ook interessant vanuit veiligheidsoogpunt. Dit gas is lichter dan lucht, wat betekent dat het vervliegt wanneer het vrijkomt. Resultaat: geen beperking voor toegang tot ondergrondse parkings zoals bij LPG. Op CNG rijden is momenteel ook goedkoper dan diesel en benzine rijden. Een CNG-auto vraagt echter iets meer onderhoud omdat de CNG droger is. Daarom moeten de mechanische onderdelen vaker worden gesmeerd. De gastanks zijn meestal perfect geïntegreerd om hun impact op zitplaatsen en het laadvolume te beperken.

P - WYSIWYG - Alignment Left

En LPG?

Ondanks de steun van de overheid om dit bijproduct uit de olieraffinage weg te werken, verloor LPG aan snelheid maar werd het opnieuw interessanter dankzij nieuwe modellen die rechtstreeks met een LPG-voorziening uit de fabriek rolden. Rijden op LPG is ook goedkoper dan klassieke fossiele brandstoffen. Dit gas is zwaarder dan lucht. De modernste modellen, goedgekeurd volgens de norm R67-01, met veiligheidsklep, mogen voortaan parkeren in ondergrondse parkings (wat verboden is voor LPG's zonder deze R67-01 norm). Bij montage achteraf wordt de laadruimte soms ingenomen door de LPG-tank. Bij fabrieksmontage is ze beter geïntegreerd.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?