Wat is een e-fuel? Hoe en waar wordt het geproduceerd?

"Traditionele brandstoffen worden gewonnen uit olie, op dezelfde manier als een kunstenaar een beeldhouwwerk uit steen hakt. In het geval van e-fuels wordt de brandstof in elkaar gezet door moleculen te nemen, een beetje zoals Legoblokjes, en ze samen te voegen om de brandstof te vormen. Er zijn verschillende vormen van e-fuels, de bekendste is waterstof, maar er zijn ook methaan, methanol en nog veel meer exotische brandstoffen.”

 

Hoeveel beter is het gebruik van e-fuel dan een conventionele brandstof,?

Vooral wat betreft het halen van Europa's klimaatdoelstellingen?

"Het voordeel van e-fuel is dat het geen CO2-uitstoot als je naar de hele cyclus kijkt. Met een molecuul als waterstof, dat geen koolstof bevat, wordt helemaal geen CO2 uitgestoten. Bij een molecule als methaan of methanol, die ook als e-fuel wordt geproduceerd, zal bij de verbranding CO2 vrijkomen, maar dat is CO2 dat eerder bij de fabricage van de brandstof is afgevangen. Het idee in dit geval is groene stroom te gebruiken om de energie te leveren die nodig is om deze moleculen te produceren die in de motoren zullen worden gebruikt.”

Zijn e-fuels compatibel met de huidige benzine- en dieselmotoren?

"Ze zijn volledig compatibel. En we kennen ze al, in feite! De meest compatibele, die we goed kennen, is methaan. Methaan kan worden geproduceerd als een e-fuel en we zien vandaag al meer en meer CNG-pompen. CNG is gecomprimeerd aardgas, en in aardgas zit hoofdzakelijk methaan. Een andere brandstof die ook in de vorm van e-fuel kan worden geproduceerd, is methanol, dat ook volledig compatibel is met benzinemotoren. Voor dieselmotoren kunnen we ook wat we OME's noemen produceren, en dat zijn iets complexere moleculen, maar die kunnen ook uit groene energie worden geproduceerd.”

Zijn traditionele motoren gedoemd te verdwijnen?

"Ik denk het niet. Ik denk dat ze duidelijk een deel van de oplossing zijn. Traditionele motoren zullen naast elektrische auto's bestaan, omdat zij niet alleen deel uitmaken van de oplossing, maar vooral omdat wij moeten uitzoomen. Als we naar het mondiale niveau kijken, is het duidelijk dat we het mondiale wagenpark, dat in 2030/2035 naar schatting 2 miljard voertuigen zal tellen, niet op magische wijze door elektrische auto's zullen vervangen. Elektrische motoren en verbrandingsmotoren zullen dus naast elkaar bestaan, en ik denk dat we juist door initiatieven te nemen die belangrijk zijn om ze niet te vergeten, zullen kunnen slagen in onze energietransitie.”

 

Interessant?