Lichte bedrijfsvoertuigen (LCV's) vallen onder een andere belastingregeling dan personenauto's. Er zijn geen registratiekosten en de jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het gewicht. In Wallonië vindt in 2022 echter een belangrijke verandering plaats. Een in de privésfeer gebruikte LCV wordt nu belast als een auto.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Bestelwagens (lichte bedrijfsvoertuigen) tot 3,5 ton genieten een bijzondere fiscaliteit. Omdat ze meestal voor bedrijfsdoeleinden gebruikt worden, komen ze in aanmerking voor een btw-aftrek van 100%, in verhouding tot het privégebruik (minimaal 50% aftrek). Kosten en investeringen zijn 100% aftrekbaar (75% bij privé gebruik).

P - WYSIWYG - Alignment Left

LCV's zijn ook vrijgesteld van de wegenbelasting. Maar pas op, in Wallonië moet de koper, als hij sinds 2022 geen beroepsgebruik kan bewijzen (KBO-nummer of vrij beroep dat een LCV nodig heeft), dezelfde belastingen betalen als een auto.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
LCV AutoSalon 2015

In Vlaanderen

Er is geen belasting op inverkeerstelling (BIV). De jaarlijkse belasting voor een nieuwe LCV tot 2,5 ton bedraagt €20,40 per 500kg maximaal toegelaten massa. Dit tarief wordt bepaald volgens de CO2-uitstoot (WLTP-norm). Dit basistarief wordt verhoogd of verlaagd met 0,30% voor elke gram CO2 per kilometer meer of minder dan 122 gram (met een minimumgrens van 24 gram en een maximum van 500 gram). Voor een bestelwagen van meer dan 2,5 ton blijft het basisbedrag ongewijzigd voor een nieuw Euro 6-voertuig. Het minimumbedrag van de belasting is €46,53. Voor bedrijfsvoertuigen die niet aan de Euro 6-normen voldoen of die vóór 1 juli 2017 voor het eerst werden ingeschreven, is de berekening anders. Er wordt rekening gehouden met de Euro-norm en de aanwezigheid van een deeltjesfilter: neem contact op met de Vlaamse overheidsdienst.

N.B.: bestelwagens die in een lease-overeenkomst zijn opgenomen worden belast volgens onderstaande tabel (op kosten van de leasemaatschappij).

P - WYSIWYG - Alignment Left

In Wallonië

Er is geen wegenbelasting (BIV) of ecomalus als het voertuig beroepsmatig gebruikt wordt (KBO-bedrijfsnummer of vrij beroep waarvoor het gebruik van een LCV vereist is). De jaarlijkse verkeersbelasting is gebaseerd op het gewicht voor beroepsmatig gebruik (zie onderstaande tabel). Een door een particulier gebruikte LCV wordt belast als een auto (afhankelijk van motorinhoud en vermogen), met BIV en ecomalus. Deze regeling is vooral gericht op pick-ups.

P - WYSIWYG - Alignment Left

In Brussel

Geen belasting op inverkeerstelling (BIV). De jaarlijkse verkeersbelasting is gebaseerd op het gewicht (zie onderstaande tabel).

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
tabel jaarlijkse verkeersbelasting LCV
P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?