Goed verzekerd zijn en niet te veel betalen! Deze winnende combinatie is soms moeilijk te vinden tussen de geldende verplichtingen en de verschillende aanbiedingen op de markt. De inzet is nochtans groot en je moet over volledige en juiste informatie beschikken.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De verschillende soorten verzekeringen

In België zijn de verzekeringen voor motorvoertuigen onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): dit is de verplichte minimumdekking die de schade dekt die je aan derden zou kunnen toebrengen. Het bedrag is gebaseerd op het vermogen van je voertuig en de leeftijd en ervaring van de hoofdbestuurder.
 2. De mini-omniumverzekering: deze komt tussen bij diefstal, brand, glasbreuk of schade veroorzaakt door natuurkrachten of contact met dieren.
 3. De omniumverzekering: de meest uitgebreide waarborg. Ze omvat de dekkingen van de mini-omnium en dekt bovendien ook schade als je in fout bent of als er geen andere partij bij het ongeval betrokken is. Wanneer je aankoop verbonden is aan een krediet, kan deze verzekering worden vereist tot wanneer de lening is terugbetaald.
P - WYSIWYG - Alignment Left

Andere dekkingen

 • De bestuurdersverzekering: zeer belangrijk als aanvulling van de BA, aangezien die geen dekking biedt wanneer de bestuurder in fout is. Naast de medische kosten komt ze ook tussen voor de financiële verliezen door arbeidsongeschiktheid of zelfs voor een uitbetaling bij invaliditeit of overlijden.
 • Rechtsbijstand: onmisbaar in geval van betwisting door jou of de tegenpartij. Ze biedt niet enkel rechtsbijstand maar dekt ook gerechtskosten, deurwaarders, deskundigen en advocaten om je te verdedigen. Ook bij administratieve geschillen (taksen, technische controle) of commerciële geschillen (carwash, carrosserie …) of na een overtreding kan je erop rekenen.
 • Pechbijstand: als je voertuig geïmmobiliseerd of defect is, kun je rekenen op bijstand en/of een sleepdienst. Sommige merken bieden deze dienst aan bij de aankoop van een nieuwe auto. Aarzel niet om bij je dealer navraag te doen om deze te verlengen.
P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
groene kaart
P - WYSIWYG - Alignment Left

Waarop moet je letten?

Het bedrag dat naar de verzekeringen gaat, is belangrijk. Let vooral op de volgende zaken:

 • Vrijstelling of franchise: de kostprijs hiervan varieert naargelang de berekeningsmethode (vast, percentage van de verzekerde waarde of 'Engelse vrijstelling' met een minimaal tussenkomstbedrag).
 • Vervangwagen: al dan niet inbegrepen in geval van immobilisatie van je auto. Let ook op de duur dat je een vervangwagen ter beschikking krijgt.
 • Bonus-malus: dit beïnvloedt je premie en wordt aangepast naargelang je schadeverleden.
 • Totaal verlies: de berekening van de vergoeding kan variëren (werkelijke waarde, aangenomen waarde, degressiviteit, …).
 • Kortingen: sommige verzekeringsmaatschappijen belonen de bestuurders door een 'joker' aan te bieden die bij een schadegeval kan worden gebruikt om een vrijstelling of een premieverhoging te vermijden. Andere bieden kortingen aan als je weinig kilometers rijdt of in functie van de veiligheidsuitrusting.
 • De polis: de inhoud ervan is belangrijk, je moet alle bepalingen aandachtig lezen. Als je langsgaat bij je makelaar, is hun advies waardevol.
 • De vergelijking: je kunt de website https://www.autoverzekering-berekenen.be raadplegen om de verschillende aanbiedingen en waarborgen na te kijken.
 • Jonge bestuurders: zelfs als de premie hoog is, moet je de verzekering op eigen naam nemen als je de hoofdbestuurder bent (en dus niet op naam van de ouders zetten).

Als maatschappijen weigeren om je te verzekeren, neem dan contact op met het Tariferingsbureau. Ook de ombudsman staat voor je klaar bij problemen of moeilijkheden.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Interessant?