Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie in het kader van haar plan "Fit for 55" een wetgevingsvoorstel ingediend om de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te herzien. Dit voorstel moet bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 en tegelijkertijd innovatie in emissievrije technologieën aanmoedigen.

Het Europees Parlement heeft deze dinsdag definitief groen licht gegeven voor de doelstelling om vanaf 2035 nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen emissievrij te maken. Dit besluit moet het wegverkeer in staat stellen meer bij te dragen tot de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit vanaf 2050. Het resultaat van de stemming is in lijn met de achterliggende doelstelling: bijdragen aan de energietransitie en de strijd tegen de opwarming van de aarde. FEBIAC omarmt het besluit dat vanaf 2035 enkel nog emissievrije nieuwe voertuigen mogen worden ingeschreven (personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen).

Het akkoord van de Raad van december omvat ook tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 (-55% voor auto's en -50% voor lichte bedrijfsvoertuigen) en een nieuwe methode voor de beoordeling van de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus van een voertuig.

In België heeft de automarkt al heel wat inspanningen gedaan om de CO2-uitstoot te verminderen. Tussen 2020 en 2022 is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in ons land ingeschreven, gemeten volgens de WLTP-homologatiecyclus, met -19,7% gedaald, van 130,7 naar 105 gram/kilometer. Deze evolutie is te danken aan hybride en elektrische auto's, waarvan het gecombineerde marktaandeel eind 2022 34% van de markt bedroeg.

Hoewel automerken momenteel meer dan 80 volledig elektrische modellen en uitvoeringen (BEV's) op de Belgische markt aanbieden, moet worden opgemerkt dat bijna 9 van de 10 daarvan door bedrijven worden gekocht. De extra kosten die deze nieuwe technologie meedraagt in vergelijking met een traditionele verbrandingsmotor - de elektrische batterij alleen al staat voor 40% van de aankoopprijs van het voertuig - en de onzekerheden in verband met de laadinfrastructuur of de beschikbaarheid van voldoende groene energie, blijft het enthousiasme van particuliere klanten voor deze technologie uit, temeer daar in België voor particulieren geen enkele financiële stimulans voor de aankoop van een emissievrij voertuig geldt.

FEBIAC wijst er ook op dat het te kort door de bocht is om enkel op de technologie van batterij-elektrische auto’s te focussen. Het elektrisch aangedreven voertuig is een uitstekende oplossing, bij uitstek geschikt voor bepaalde gebruiksprofielen, maar tegen 2035 zouden andere innovatieve technologieën kunnen opduiken waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. Laten we deze deur naar klimaatneutrale mobiliteit niet definitief sluiten.

Hoewel de automobielsector al veel inspanningen heeft geleverd bij de ontwikkeling van een breed aanbod emissievrije wagens, zal zij de overgang naar CO2-neutrale mobiliteit niet alleen waar kunnen maken.

FEBIAC wenst er op te wijzen dat, zonder adequate steun, groenere individuele automobiliteit voor een deel van de bevolking momenteel nog onbereikbaar is, waardoor er een sociale breuk kan ontstaan. Ook moet de groene energie in voldoende mate beschikbaar en toegankelijk zijn en moeten gebruikers van elektrische auto's koolstofarme elektriciteit kunnen verkrijgen via een toereikend netwerk van oplaadpunten.

Betaalbare groene mobiliteit, beschikbare groene energie en een toereikende laadinfrastructuur, bleken ook de belangrijkste bekommernissen te zijn voor de 270.000 bezoekers van het recente Autosalon van Brussel. FEBIAC blijft benadrukken dat het belangrijk is dat groene en betaalbare automobiliteit voor iedereen garandeert blijft in deze transitie.