In België werden er in 2023 476.675 nieuwe wagens en 689.107 tweedehandswagens ingeschreven. Deze twee markten groeiden respectievelijk met 30,1% en 7,3%, waardoor het aantal geregistreerde auto's in België in 2023 op 1.165.845 kwam (een stijging van 16,1% ten opzichte van 2022).

67% van de nieuwe auto's (324.475 eenheden) werden geregistreerd door bedrijven, een historisch record en 25% meer dan in een 'normaal' jaar. Meer specifiek werd 37% van de bedrijfswagens geregistreerd door de operationele lease- en verhuursector, terwijl 30% rechtstreeks werden gekocht of gefinancierd door bedrijven.

Bijna één op de twee nieuwe auto's is geëlektrificeerd!

Gestuwd door de bedrijfswagens heeft de nieuwe automarkt een nieuw record gevestigd op het gebied van elektrificatie. In 2023 bleven de traditionele verbrandingsmotoren (benzine en diesel) marktaandeel verliezen (-14,3%) ten gunste van geëlektrificeerde aandrijftypes. Hybride (PHEV + HEV) en elektrische (BEV) aandrijflijnen waren nog nooit zo sterk vertegenwoordigd als nu in de jaarlijkse inschrijvingen, met bijna een op de twee nieuwe auto's met een aandrijflijn met batterij-assistentie en meer dan vier op de tien die oplaadbaar zijn via een stopcontact.

De tweedehands automarkt ontwikkelde zich gunstig in 2023, vooral dankzij een grotere beschikbaarheid van voertuigen en stagnerende tot zelfs licht dalende prijzen. 89% van de tweedehands auto's werd geregistreerd door particulieren, die diesel (35,6%) links laten liggen en steeds vaker kiezen voor benzinemotoren (54,0%). Tweedehands elektrische auto's blijven een marginaal fenomeen (1,8%). De mediane leeftijd van tweedehandsvoertuigen is gestegen tot 7 jaar en 11 maanden. Brussel kende een scherpe daling van haar aandeel in het inschrijvingsvolume (van 10% naar 8%), terwijl Vlaanderen (54%) en Wallonië (38%) elk 1% wonnen.

Recordjaar voor bedrijfswagens, goed nieuws voor een groenere automarkt

De uitstekende gezondheid van de bedrijfsautomarkt kan worden verklaard door een inhaalbeweging bij de levering van nieuwe voertuigen; door een tijdelijke toename van de vraag naar voertuigen met verbrandingsmotor, voornamelijk plug-in hybrides, als gevolg van de belastingwijziging op 1 juli; maar ook door de aanhoudende groei van het bedrijfswagenpark. In 2023 zal het aantal auto's op naam van een bedrijf met 7% gestegen zijn ten opzichte van 2022.

In de eerste zes maanden van het jaar verliepen de bestellingen van nieuwe bedrijfswagens zeer vlot, deels als gevolg van veranderingen in het belastingklimaat. Terwijl 26% van de bedrijfswagens die in 2023 werden geregistreerd volledig elektrisch waren (BEV), steeg dit aandeel tot 80% voor bedrijfswagens die in de tweede helft van 2023 werden besteld. De bedrijfswagen blijft dus de drijvende kracht achter de decarbonisatie van de automarkt in België, zoals blijkt uit de uitsplitsing van de inschrijvingen per motortype bij de verschillende eigenaars. Van de 148.541 nieuwe auto's die in 2023 door particulieren worden ingeschreven, is 73,5% een benzine- (67%) of dieselauto (6,5%), tegenover 14,1% zelfopladende hybrides (HEV) en - net - 5,3% elektrische auto's (BEV) en 5,1% extern opladende hybrides (PHEV). Wat bedrijfswagens betreft, was benzine nog steeds goed voor de meerderheid (31%) van de 328.134 inschrijvingen, maar elektromotoren namen samen 59,2% van de markt voor hun rekening. Dit cijfer zal de komende maanden opnieuw stijgen.

Nieuw dieptepunt voor gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens

Aangezien de markt steeds meer geëlektrificeerd wordt, zal de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's een nieuw historisch dieptepunt bereiken: 79g/km, vergeleken met 105g/km eind 2022 en 130,7g/km eind 2020.

Markttrends in 2024

MOBIA verwacht dat het eerste kwartaal cruciaal zal zijn voor de nieuwe automarkt. Het succes van de Saloncondities in januari en de organisatie van de Automotive eMotion Summit in februari zullen de toon zetten voor het jaar 2024 en ons in staat stellen om een realistische prognose te maken.
De markt voor tweedehands auto's zal naar verwachting sterk blijven. Naarmate de leveringen van nieuwe auto's toenemen, neemt ook de instroom op de tweedehands automarkt toe, waardoor klanten niet alleen meer keuze hebben, maar ook de druk op de prijzen verder afneemt.
Wat bedrijfswagens betreft, verwacht MOBIA dat in de eerste helft van 2024 nog een volume aan achterstallige leveringen van bestellingen zal worden gerealiseerd, met een eindresultaat dat in de buurt komt van dat van 2023 (320.000 eenheden). Vanaf midden 2024 zal het aandeel BEV’s verder stijgen tot 60% van de markt op jaarbasis.

Volledig persbericht en gedetailleerde tabellen: