Om een federale subsidie te genieten, moeten de laadpalen 'slim' zijn. Ze zijn onmisbaar om een elektrische auto thuis op te laden en kunnen de elektrische belasting bijstellen op basis van talrijke parameters. Goed voor de batterij, het elektriciteitsnet en de planeet.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
slimme laadpalen

Een slimme laadpaal is verbonden met het internet en het elektriciteitsnet. Hij verstuurt en verzamelt informatie om het laadvermogen aan te passen aan de energiebehoeften van de autoaccu, maar ook van het gebouw of de woning. Het platform dat de laadpaal beheert, kan ook communiceren met andere laadpalen (in een gemeenschappelijke parking bijvoorbeeld) om het laadvermogen te regelen en de elektriciteitsvraag in evenwicht te brengen.

P - WYSIWYG - Alignment Left

Het systeem moduleert ook het opladen op basis van de toestand van het elektriciteitsnet op straat. Het bevordert ook bepaalde soorten energie, in het bijzonder zonne-energie. Door de laadpaal te koppelen aan een bufferbatterij maximaliseer je het gebruik van zonne-energie waarmee je een of meer elektrische wagens kunt opladen.

P - WYSIWYG - Alignment Left

De slimme laadpaal kan met verschillende profielen worden ingesteld. Zo kan je hem instellen om de wagen enkel op te laden tegen verlaagd tarief ('s nachts of naargelang het elektriciteitsaanbod) of op bepaalde tijdstippen of batterijniveaus. Hij kan ook het opladen beperken of stopzetten wanneer er veel vraag is naar elektriciteit op het net of thuis/kantoor. Dit noemt men piekbeheer. Dit voorkomt dat de capaciteit van het netwerk wordt overschreden. Het is uiteraard mogelijk om gewoon op te laden in dringende gevallen (nakend of onverwacht vertrek).

P - WYSIWYG - Alignment Left

En voor mijn professioneel gebruik?

Met een bedrijfswagen is het mogelijk om privé- en professioneel gebruik gescheiden te houden. De laadpaal kan gekoppeld worden aan een badge die het verbruik factureert aan de werkgever, volgens de uurroosters en regels bepaald in de car policy. Deze badge kan ook gebruikt worden aan publieke laadpalen. Bovendien kan een laadpaal met badgelezer ook omgevormd worden tot een semipubliek laadpunt (o.a. op de bedrijfsparking).

Zonder laadpaal thuis, in het bijzonder voor plug-in hybrides en bijladen, is er ook de 'Smart Cable'. Dit is een kabel die gekoppeld is aan een box met mobiele verbinding die rechtstreeks informatie doorstuurt naar een portaal, met name voor de verbruiksgegevens. Zo kan de werkgever de terug te betalen kosten bijhouden.

P - WYSIWYG - Alignment Left
Image
smart cable
Interessant?