Voor zowel bedrijven als particulieren is het niet evident om de belastingen gekoppeld aan de aankoop en het gebruik van een voertuig correct te berekenen, of het nu gaat om een personenwagen of lichte vrachtauto. Naast de milieucriteria van het voertuig, hangt dit ook af van het gewest waarin het voertuig is ingeschreven, evenals het statuut van de inschrijver van het voertuig (particulier, bedrijf of zelfstandige). Voeg daaraan toe dat sommige belastingen geheven worden door de gewesten en andere onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen, en je hebt een vergelijking met meerdere onbekenden die moeilijk behapbaar wordt voor een gewone sterveling.

Op basis van deze vaststelling, en om het werk van alle mobiliteitsactoren die al eens worstelen met vragen rond de voertuigfiscaliteit, te vergemakkelijken, heeft de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC een nieuwe tool ontwikkeld, genaamd TAXO, waarmee de verschillende fiscale componenten met betrekking tot de aankoop en het gebruik van een voertuig nauwkeurig kunnen worden berekend.

"De voertuigfiscaliteit verandert zowat om de 6 maanden, de eerstvolgende update gaat in op 1 juli e.k., legt Pascal Cappelmans, Directeur Data Services bij FEBIAC, uit. Om die reden zal onze TAXO-applicatie volledig up-to-date zijn met alle parameters van de nieuwe wetgeving en een zeer nauwkeurig overzicht geven van de verschillende fiscale componenten die voortaan van toepassing zullen zijn op een personenwagen of lichte vrachtauto, voor alle gewesten en alle soorten eigenaars.”

“TAXO is een unieke tool omdat het op één platform alle onderdelen en aspecten van onze voertuigfiscaliteit samenbrengt, vervolgt Michel Martens, Directeur Kenniscentrum van FEBIAC. Voordelen van alle aard, verkeersbelastingen, CO2-solidariteitsbijdrage, aftrekbaarheid van voertuigkosten en btw, … TAXO zal vanaf 1 juli in staat zijn om nauwkeurig te antwoorden op de vragen en behoeften van zijn gebruikers."

Beschikbaar als een online rekentool en een API die gemakkelijk kan worden geïntegreerd in andere IT-applicaties, maakt TAXO gebruik van een berekeningsalgoritme dat is gebaseerd op de uitgebreide kennis en expertise van de automobiel sector in het bijzonder op gebied van voertuigbelastingen, voor alle gewesten van het land.


Meer info : https://taxo.febiac.be

Michel Martens, Directeur Kenniscentrum
[email protected]
0478/99.89.40

Pascal Cappelmans, Directeur Data Services
[email protected]
0473/69.28.23