Personenwagens +9,6% in februari // +13,4% gecumuleerd

In februari werden 43.723 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dit is een verbetering van +9,6% ten opzichte van februari 2023, en kan worden toegeschreven aan een hoger aantal nieuwe inschrijvingen door particulieren. Deze stegen in februari met +13,9% en vertegenwoordigden 41,7% van het totale aantal nieuwe inschrijvingen in februari, vergeleken met 37,6% in dezelfde periode vorig jaar.

Voor de eerste twee maanden van 2024 was de markt voor nieuwe personenwagens goed voor 90.390 inschrijvingen, wat neerkomt op een verbetering van +13,4% of 10.660 nieuwe auto’s meer ten opzichte van de eerste twee maanden van 2023.


Lichte bedrijfsvoertuigen +8,6% in februari // +12,2% gecumuleerd  

Met 5.832 nieuwe inschrijvingen steeg de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen in februari met +8,6%. 

In de eerste twee maanden van 2024 kende de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen 12.193 nieuwe registraties, wat een stijging van +12,2% betekent ten opzichte van de cumulatieve markt in 2023.

Zware bedrijfsvoertuigen

<16 ton +33,7% in februari // +63,1% gecumuleerd
>=16 ton +13,5% in februari // +12,2% gecumuleerd

                    
De markten voor zware bedrijfsvoertuigen van meer en minder dan 16 ton zijn in 2024 ook goed van start gegaan. Het aantal inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen met een gewicht tot 16 ton steeg in februari met +33,7% op maandbasis, wat de verbetering over 2 maanden op +63,1% brengt, terwijl het aantal inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen met een gewicht vanaf 16 ton steeg met +13,5% op maandbasis en met +12,2% op jaarbasis.


Motorfietsen +11% in februari // +8,3% gecumuleerd 

De nieuwe inschrijvingen van gemotoriseerde tweewielers stijgen met +11% in februari. Met 3.743 inschrijvingen in de eerste twee maanden groeide deze markt met +8,3%, het beste jaarbegin sinds het recordjaar 2020.

Bijlagen