Personenwagens: +4,6% in december // +30,1% gecumuleerd

In december werden er 25.715 nieuwe auto’s ingeschreven in België. Dit brengt het totaal aantal nieuwe ingeschreven wagens in ons land voor het volledige boekjaar 2023 op 476.675. Dit is het beste resultaat voor de Belgische automarkt sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020, en een totaal dat lager ligt (met 6.056 eenheden) dan het gemiddelde over de laatste tien jaar. 
Auto’s op naam van bedrijven waren goed voor ruim 2 op 3 nieuwe inschrijvingen (>67% van de markt in 2023), met een stijging van +41%. De inschrijvingen door particulieren groeiden langzamer (+12%) en waren in 2023 goed voor 33%  van de markt.


Lichte bedrijfsvoertuigen: -11,8% in december // +20,4% gecumuleerd

De markt voor lichte bedrijfsvoertuigen eindigde 2023 met 67.547 nieuwe inschrijvingen. Dit is een stijging (+20,4%) ten opzichte van 2022, en ligt dicht bij de gemiddelde markt voor dit segment in de afgelopen tien jaar (68.483 eenheden).


Zware bedrijfsvoertuigen:   <16 ton -22,8% in december // +26% gecumuleerd
                                               >=16 ton -40% in december // +16,2% gecumuleerd

              
Met 1.234 nieuw ingeschreven vrachtwagens van minder dan 16 ton vertoonde deze markt een verbetering van +26% (+255 eenheden) over het volledige boekjaar 2023. Deze stijging moet gerelativeerd worden, aangezien 2022 een slecht jaar was voor dit segment. Vergeleken met de gemiddelde markt over de afgelopen tien jaar, is de markt voor 2023 met 13,9% gedaald (-199 eenheden). 

Inschrijvingen van vrachtwagens van 16 ton of meer sloten 2023 af met 8.815 nieuwe inschrijvingen, wat neerkomt op een stijging van 16,2% (+1.227 eenheden) ten opzichte van 2022. Dit resultaat ligt met +13,4% ook ruim boven het marktgemiddelde van de afgelopen tien jaar (+1.044 eenheden). 

Motorfietsen: -31,3% in december // +2,7% gecumuleerd
    
De markt voor motorfietsen, die scooters, gemotoriseerde twee- en driewielers en lichte vierwielers omvat, sloot het boekjaar 2023 2,7% hoger af. Met 25.359 nieuw ingeschreven voertuigen zette deze markt een resultaat neer dat 3,3% boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt (24.554 eenheden).

 

Bijlagen :