Het evenement bracht vertegenwoordigers van de industrie, politici en verschillende belanghebbenden samen en benadrukte het belang van samenwerking bij het vinden van duurzame oplossingen voor de mobiliteitsbehoeften van 11 miljoen mensen in ons land.

Freddy De Mulder, voorzitter van FEBIAC: « De automobielsector is gedreven om de toekomst van mobiliteit vorm te geven, met uitgereikte hand voor meer overleg. Met Mobia, de sectorale koepel die FEBIAC, TRAXIO en Renta verenigt, vertegenwoordigen we een cruciale sector in België, die 10.000 bedrijven en 160.000 werknemers omvat, en leveren we een aanzienlijke toegevoegde waarde aan onze economie. »

Er was enerzijds de conferentie, bijgewoond door een groot aantal politici en  opgeluisterd door toespraken van vooraanstaande personen uit de automobielsector, die actuele onderwerpen behandelde zoals de slimme kilometerheffing, lage-emissiezones, regelgeving voor geautomatiseerd en autonoom rijden en de overgang naar emissievrije mobiliteit. Deze discussies effenden het pad voor nieuwe initiatieven en partnerschappen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Tijdens het evenement werd ook Mobia's Memorandum 2024 verspreid, waarin een hele reeks thema's en prioriteiten aan bod komen die cruciaal zijn voor het verduurzamen van mobiliteit in België.

Naast de conferentie, met haar debatten en keynotes, omvatte de Automotive eMotion Summit een tentoonstelling van meer dan 50 voertuigen, technologieën en diensten voor fleet- en B2B-klanten. Aan het einde van het evenement kon de Automotive eMotion Summit bogen op een bezoek van meer dan 850 Belgische bedrijven die geïnteresseerd waren in de mobiliteitsoplossingen van de exposanten.

“We willen alle exposanten, sprekers en bezoekers van de 1e Automotive eMotion Summit van harte bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan dit gloednieuwe evenement," besloot Andreas Cremer, Afgevaardigd Bestuurder van FEBIAC, terwijl hij de deuren van de Skyhall van Brussels Airport sloot. “We hopen dat de kennisuitwisseling en discussies tijdens deze hoogmis het begin zijn van een reeks vruchtbare samenwerkingen voor betere en duurzamere mobiliteit voor iedereen.”

Tot de meest opvallende conclusies van het academische gedeelte van de Automotive eMotion Summit behoorden de volgende punten, die tijdens de verkiezingscampagne en na de verkiezingen zeker besproken zullen worden:

•    Europa en België hebben een echte strategie voor en overleg met de automobielindustrie nodig voor het hele continent 

•    Ons land moet zo open mogelijk staan voor nieuwe technologieën, op het gebied van zowel emissievrij verkeer, verkeersveiligheid als autonoom rijden (cultuur en voedingsbodem van innovatie, creatie en testen)

•    Decarbonisatie creëert kansen, nieuwe beroepen en functies, maar onderwijs, opleiding en training moeten dit pad volgen en voorbereiden

•    Geen decarbonisatie zonder koolstofarme energiedistributie. Dringende oproep voor een masterplan voor de uitrol van oplaadinfrastructuur in Wallonië en Brussel, in lijn met de elektrificatie van het wagenpark

•    Er zijn incentives nodig om ervoor te zorgen dat mensen die willen overstappen op emissievrije auto's, deze ook kunnen betalen

•    Onze wegen ontlasten door de capaciteit te optimaliseren via verkeersbeheersystemen en intelligente kilometerregistratie, met een oordeelkundige keuze van principes, randvoorwaarden en parameters

•    Om hun economische aantrekkingskracht te vergroten, moeten onze steden omni-toegankelijk blijven voor combimobiliteit: elke modus moet over weg- en parkeercapaciteit beschikken voor optimaal gebruik