Analyse van de Belgische automarkt in 2022

In België werden er in 2022 366.303 nieuwe auto's ingeschreven. Een resultaat dat -4,4% lager is dan in 2021, maar zeker met een reden voor tevredenheid op verschillende vlakken. Onze analyse van een snel evoluerende markt, waarin nu meer dan één op de drie nieuwe auto’s geëlektrificeerd is.

Na de moeilijke start van het jaar, met een cumulatieve krimp van -16% einde mei, herstelde de Belgische automarkt zich en bleef die beweging zich voortzetten tot het einde van het jaar om te stranden op een daling van slechts -4,4%. Dit resultaat plaatst de Belgische markt tussen die van Nederland (-3,42% in 2022), het Groothertogdom Luxemburg (-5,13%) en Frankrijk (-7,8%). De vijf opeenvolgende maandelijkse stijgingen in de Belgische markt sinds augustus geven de toon aan voor het boekjaar 2023, ondersteund door het 100e Autosalon van Brussel dat van 14 tot 22 januari 2023 zijn deuren opent voor het grote publiek.
De 366.303 ingeschreven nieuwe auto's in 2022 hebben een dalend effect op het gemiddelde van de Belgische markt sinds 2000, dat nu onder de 500.000 eenheden ligt.

Image
nl

De bedrijven stuwen de markt
Nog meer dan gewoonlijk werd de Belgische automarkt in 2022 op niveau gehouden als gevolg van de inschrijvingen door bedrijven. Terwijl deze in 2021 goed waren voor 57,7% van de inschrijvingen, steeg dit aandeel tot 61,9% in 2022. En terwijl de totale markt (alle soorten eigenaren samen) afneemt, stijgt de markt voor auto's ingeschreven op bedrijven met +2,5%, dit is het gevolg van de herstelfase die in gang is geschoten nadat veel leasingcontracten tijdens de pandemie werden verlengd. Dit is goed nieuws voor de vergroening van het wagenpark, want auto's die door bedrijven worden ingeschreven zijn doorsnee de meest ecologische wagens op de markt.

Één op de drie nieuwe auto's is geëlektrificeerd!
In de context van een markt die gedomineerd wordt door bedrijfswagens, hebben de geëlektrificeerde auto's (BEV, PHEV en HEV) in 2022 hun marktaandeel nog verder doen stijgen. Terwijl ze in 2021 bijna één op de vier nieuwe auto's vertegenwoordigden, zijn ze in 2022 goed voor meer dan één op de drie nieuwe auto's!
Ook het marktaandeel van auto’s die je oplaadt met een stekker groeit: van 18,4% in 2021 naar 26,5% in 2022.
Aan de kant van de verbrandingsmotoren leiden de benzinemotoren nog steeds het klassement van de inschrijvingen, maar voor het eerst sinds 2017 zijn ze onder de grens van 50% gezakt. Dieselmotoren zetten de daling voort die in 2018 startte toen ze nog een marktaandeel van 78,9% hadden, terwijl ze in 2022 nog slechts 16,3% van de van nieuwe inschrijvingen uitmaken.

Image
nl2

 

Particulieren en bedrijven: twee verschillende bewegingen
In 2022 tekent zich een nieuw record voor inschrijvingen van geëlektrificeerde auto's af: 124.372 eenheden, waaronder 37.619 BEV's (100% elektrisch), 59.281 PHEV's (plug-in hybrides) en 27.242 HEV's (zelfopladende hybrides), maar het is ook opvallend dat de markt steeds meer verschilt tussen de verschillende types eigenaren.
Zo werd 87,1% van de in 2022 ingeschreven BEV's ingeschreven door bedrijven of zelfstandigen, terwijl particulieren 12,9% van de nieuwe elektrische autobezitters vertegenwoordigen.
Hetzelfde geldt voor PHEV's die in 2022 worden ingeschreven: 91,4% van de nieuwe inschrijvingen komt ten goede aan bedrijven of zelfstandigen, tegen 8,6% aan particulieren.
Wat de keuze voor geëlektrificeerde mobiliteit betreft, gaven particulieren de voorkeur aan auto’s met de HEV-technologie, waarvan 54,6% op naam van particulieren werd ingeschreven. Dit terwijl traditionele verbrandingsmotoren (benzine en diesel) nog steeds 79,4% van de in 2022 door particulieren ingeschreven auto's aandreven, werden deze gekozen door nog maar 57,2% van de bedrijven en zelfstandigen.

Meer dan 200 geëlektrificeerde modellen op de markt
De automobielsector blijft zijn gamma geëlektrificeerde producten ontwikkelen, wat momenteel essentieel is om de door Europa opgelegde CO2-reductiedoelstellingen te halen. Deze inspanning komt niet alleen tot uiting in nieuwe inschrijvingen, maar ook in een aanbod dat blijft groeien. Eind 2022 waren er in ons land 81 verschillende BEV-, 98 PHEV- en 47 HEV-modellen te koop. Dit is een nieuw record, op het vlak van aanbod.

Image
nl3

Opnieuw een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot
De groeiende populariteit van BEV-, PHEV- en HEV-motoren, vooral bij bedrijven, helpt de automarkt om een nieuw laagterecord in de gemiddelde CO2-uitstoot op te tekenen.
Gemeten volgens de nu standaard WLTP-test is de gemiddelde CO2-uitstoot over één jaar gedaald van 116,9 g/km in 2021 naar 105 g/km in 2022 (WLTP), ofwel een vermindering van meer dan 10% in één jaar.

Image
nl4

Met een gemiddelde van 92 g/km hebben de nieuwe auto’s die in 2022 door bedrijven werden ingeschreven logischerwijs een veel lagere gemiddelde CO2-uitstoot dan nieuwe auto's die door particulieren werden ingeschreven, 126 g/km.

Image
nl5
Image
nl6
Image
nl7
Image
nl8