U bent hier  ›Home› Publicaties

MARKT ELEKTRISCHE WAGENS STUIKT INEEN. FEBIAC TREKT AAN DE ALARMBEL (03/05/13)

In ons land werden in het eerste kwartaal van dit jaar amper 96 elektrische wagens ingeschreven. Over dezelfde periode in 2012 ging het nog om 237 auto’s. Een terugval met maar liefst 60%. Het betreft hier dan hoofdzakelijk volledig elektrische wagens en elektrische wagens met een range extender.

Dit staat in schril contrast met de situatie in onze buurlanden. Haast overal stijgt de verkoop van elektrische wagens, voornamelijk omwille van een coherent en ondersteunend overheidsbeleid.

Daar knelt het schoentje in ons land. Sinds de afschaffing eind vorig jaar van de belastingvermindering voor elektrische auto’s door de federale regering, is het aan de gewesten om steunmaatregelen voor schone voertuigen uit te werken. Voor de bedrijven is de nieuwe berekening van het voordeel alle aard dan weer een rem op de aanschaf van elektrische bedrijfswagens.

Febiac vraagt dan ook aan de gewestelijke regeringen om de handschoen op te nemen en werk te maken van een gewestelijke ecopremie voor schone voertuigen.

Aan de federale regering stelt Febiac voor om de berekening van het voordeel alle aard aan te passen zodat zuinige en schone voertuigen niet gestraft worden door hun hogere cataloguswaarde.
“Het is nu echt alle hens aan dek voor onze verschillende regeringen om hun rol te spelen in de ondersteuning van schone en elektrische voertuigen” aldus Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van Febiac, “de verkoop van elektrische voertuigen steeg met 40% in West-Europa voor de eerste twee maanden van dit jaar. Wat kan in Europa moet ook kunnen bij ons”.

Voor meer informatie:
FEBIAC vzw Joost Kaesemans – Directeur Communicatie Tel.: 02 778 64 93

Automotive Guide