U bent hier  ›Home› Publicaties

Inschrijvingen van nieuwe voertuigen januari 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand januari 2021

Automarkt: -27,2% in januari

Met 37.735 nieuwe auto’s die werden ingeschreven in de loop van de maand januari, begint de automarkt in België aan het jaar 2021 met een terugval met 27,2% van haar registraties. Dit resultaat ligt ook lager dan het gemiddelde van een januarimaand (met sinds 2010 gemiddeld 49.000 inschrijvingen).

Het is nog te vroeg om deze terugval toe te schrijven aan het onvermijdelijke wegvallen van de Brussels Motor Show dit jaar. Het volledige effect ervan wordt wellicht pas zichtbaar ergens tussen maart en mei.
Wel wijzen we er op dat januari 2021 slechts 20 werkdagen kenden, terwijl er dat een jaar eerder 22 waren. Dat heeft een invloed op het aantal registraties dat verwerkt wordt.

Wij publiceren vandaag tevens de netto inschrijvingsresultaten voor het jaar 2020. Ter herinnering: dit zijn alle nieuwe personenwagens die in 2020 werden ingeschreven en die niet binnen de 30 dagen na de eerste inschrijving opnieuw uit de inschrijvingslijsten werden geschrapt. Het nettoresultaat komt uit op 413.373 wagens, hetzij 19,7% lager dan in 2019.


Lichte bedrijfsvoertuigen:
-8% in januari

2021 gaat van start met een terugval in de markt van lichte vrachtvoertuigen: -8% in een segment dat zich blijft ontwikkelen en ondanks Covid-19 noodzakelijk blijft voor heel wat sectoren en beroepen.

Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton -37,6% in januari. >=16 ton -11,2% in januari

Wij noteren een terugval bij zowel de zware voertuigen tot 16 ton als de voertuigen van meer dan 16 ton MTM. De bedrijfsvoertuigen tot 16 ton noteren 37,6% lager; die boven 16 ton zien hun resultaat met 11,2% krimpen.


Motorfietsen: -39,7% in januari

Na een werkelijk uitzonderlijk jaar 2020 begint de motorbranche het jaar 2021 - dat ook het in voege treden van de Euro-5 norm voor motoren inluidt - met een terugval met 39,7% van hun inschrijvingsresultaten. Maar net zoals voor de automarkt zijn nog enkele maanden geduld nodig alvorens te kunnen inschatten wat het niet kunnen doorgaan van de Brussels Motor Show voor de inschrijvingsresultaten betekent.


Gedetailleerde inschrijvingen // Janvier 2021

CATEGORIEËN

01/2021

01/2020

D %
CUMUL
01/2021
CUMUL
01/2020
D %
Personenwagens 37.735 51.840 -27,21 37.735 51.840 -27,21
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 7.182 7.814 -8,09 7.182 7.814 -8,09
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
108
106
2
173
165
8
-37,57
-35,76
-75%
108
106
2
173
165
8
-37,57
-35,76
-75
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
667
256
411
751
382
369
-11,19
-32,99
+11,38
667
256
411
751
382
369
-11,19
-32,99
+11,38
Opleggers 665 750 -11,33 665 750 -11,33
Aanhangwagens  843 785 +7,39 843 785 +7,39
Autobussen/Autocars 65 115 -43,48 65 115 -43,48
Bromfietsen 1.534 1.762 -12,94 1.534 1.762 -12,94
Motorfietsen 1.072 1.779 -39,74 1.072 1.779 -39,74

Lookback netto inschrijvingen // Décembre 2020

CATEGORIEËN

12/2020

12/2019

D %
CUMUL
01 =>
12/20
CUMUL
01/19 =>12/19
D %
Personenwagens 26.429 28.581 -7,53 413.373 514.608 -19,67
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.718 5.655 +1,11 67.922 76.769 -11,53
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
123
118
5
142
140
2
-13,38
-15,72
+150
1.380
1.319
62
1.643
1.591
52
-16,01
-17,1
+17,31
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
488
216
272
657
409
248
25,72
-47,19
+9,68
5.902
2.848
3.054
9.351
3.632
5.719
-36,88
-21,59
-46,6
Opleggers 329 730 -54,93 5.833 9.094 -35,86
Aanhangwagens  1.014 889 +14,06 10.175 10.063 +1,11
Autobussen/Autocars 56 60 -6,67 778 1.292 -39,78
Bromfietsen 1.882 1.657 +13,58 27.291 28.195 -3,21
Motorfietsen 933 613 +52,2 29.942 24.281 +2,72

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen december 2020 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter