U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN AVRIL

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand april 2020

CATEGORIEËN

04/2020

04/2019

D %
CUMUL
01 =>
04/20
CUMUL
01/19 =>04/19
D %
Personenwagens 5.297 53.498 -90,10 132.713 209.363 -36,61
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 1.369 6.953 -80,31 20.617 29.145 -29,26
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
93
84
9
132
123
9
-29,55
-31,71
0,00
476
453
23
600
578
22
-20,67
-21,63
4,55
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
361
218
143
899
331
568
-59,85
-34,14
-74,82
2.180
1.084
1.096
3.720
1.262
2.458
-41,40
-14,11
-55,41
Opleggers 264 999 -73,57 2.166 3.736 -42,02
Aanhangwagens  536 893 -39,98 2.849 3.368 -15,41
Autobussen/Autocars 60 162 -62,96 286 437 -34,55
Bromfietsen 963 2.351 -59,04 6.012 7.767 -22,60
Motorfietsen 891 3.041 -70,70 6.707 9.867 -32,03

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

Door de verplichte sluiting van de handelszaken sedert medio maart, lagen de verkoopsactiviteiten in de automobielsector sindsdien zo goed als stil. Net als de uitlevering van eerder bestelde en beschikbare voertuigen. Enkel voor essentiële beroepen en sectoren en in erg dringende gevallen, werd een uitzondering gemaakt zodat de klant aan zijn essentiële vervoersnoden kon voldoen.

Het stilleggen van deze activiteiten heeft een ongeziene terugval van de inschrijvingscijfers tot gevolg gehad, en dit over alle categorieën van voertuigen. Het zijn bijzonder aanzienlijke dalingen die we de komende maanden niet volledig zullen kunnen opvangen, ook al zou mei synoniem moeten zijn met herstel voor de automobielsector; een sector die jaarlijks meer dan 20 miljard euro opbrengt voor de staatsbegroting. De hervatting van de activiteiten is inderdaad vastgesteld voor maandag 4 mei voor B2B-activiteiten en maandag 11 mei voor B2C-activiteiten.

Bij de nieuwe personenwagens daalden de inschrijvingscijfers met liefst 90,1%. Doordat van de vier voorbije maanden in 2020 er al anderhalve maand met het slot op de deur zijn geweest, blijven ook de samengetelde jaarcijfers ver achter op die van 2019. In totaal werden tot eind april 132.713 nieuwe personenwagens ingeschreven, 36,6% minder dan voor dezelfde periode van verleden jaar.

De onzekerheid die blijft bestaan over het verdere verloop van de COVID-19 crisis laat ons vandaag nog niet toe een inschatting te maken wat betreft het effect van deze gedwongen inactiviteit voor heel het jaar 2020. Een tweede golf van de pandemie zou in het slechtste geval immers een nieuwe verplichte sluitingsperiode kunnen veroorzaken. En hoewel FEBIAC ervan overtuigd is dat in de komende periode de markt opnieuw fors zal aantrekken, toch schatten wij op vandaag dat het totale aantal nieuw ingeschreven auto’s zowat 20% lager zou kunnen liggen dan gebruikelijk in ons land.

Ook bij de vrachtvoertuigen slaat de COVID-19-crisis een diepe bres: de lichte vrachtvoertuigen kenden in april een daling met 80,3%; de zware voertuigen tot en boven 16 ton MTM doken respectievelijk 29,6 en 59,8% lager. Deze dalingen zijn kleiner dan bij de personenwagens omdat de bevoorrading in voedingswaren en essentiële goederen natuurlijk niet stil kan en mag komen te staan.

Ook de motorbranche ziet een cruciaal seizoen zeer zwaar getroffen. De daling met 70,7% van de nieuwe inschrijvingen is des te pijnlijker gezien de motormarkt erg seizoensgebonden is en zij vooral in deze lentemaanden het succes voor het hele jaar moet verzekeren.

Schrappingen

Hieronder vindt u ten slotte een terugblik op de inschrijvingscijfers tot en met einde maart 2020. In de eerste, blauwe, tabel nogmaals de cijfers zoals die begin vorige maand werden gecommuniceerd; de groene tabel daaronder geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Terugblik: maart 2020 - bruto en netto inschrijvingen

CATEGORIEËN

03/2020

03/2019

D %
CUMUL
01 =>
03/20
CUMUL
01/19 =>03/19
D %
Personenwagens 28.801 54.872 -47,51 127.416 155.865 -18,25
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 4.386 7.807 -43,82 19.248 22.192 -13,27
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

88
86
2

179
173
6

-50,84
-50,29
-66,67

383
369
14

468
455
13

-18,16
-18,90
7,69
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

473
244
229

950
305
645

-50,21
-20,00
-64,50

1.819
866
953

2.821
931
1.890

-35,52
-6,98
-49,58
Opleggers 477 926 -48,49 1.902 2.737 -30,51
Aanhangwagens  697 928 -24,89 2.313 2.475 -6,55
Autobussen/Autocars 37 84 -55,95 226 275 -17,82
Bromfietsen 1.494 2.070 -27,83 5.049 5.416 -6,78
Motorfietsen 1.811 3.076 -41,13 5.816 6.826 -14,80


De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

03/2020

03/2019

D %
CUMUL
01 =>
03/20
CUMUL
01/19 =>03/19
D %
Personenwagens 28.162 52.995 -46,86 124.114 151.638 -18,15
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 4.200 7.425 -43,44 18.638 21.237 -12,24
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

88
86
2

177
171
6

-50,28
-49,71
-66,67

380
366
14

465
452
13

-18,28
-19,03
7,69
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

468
243
225

875
302
573

-46,52
-19,54
-60,73


1.746
855
891


2.671
910
1.761

-34,63
-6,04
-49,4
Opleggers 476 911 -47,75 1.879 2.712 -30,72
Aanhangwagens  689 919 -25,03 2.287 2.451 -6,69
Autobussen/Autocars 36 82 -56,1 224 273 -17,95
Bromfietsen 1.486 2.050 -27,51 4.992 5.370 -7,04
Motorfietsen 1.786 2.989 -40,25 5.737 6.653 -13,77

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
Tel.: 02 778 64 93

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter