U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN MEI

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand mei 2019.

CATEGORIEËN

05/2019

05/2018

D %
CUMUL
01 =>
05/19
CUMUL
01/18 =>05/18
D %
Personenwagens 51.081 54.999 -7,12 260.444 275.158 -5,35
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 7.412 7.171 3,36 36.557 35.056 4,28
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

190
180
10

139
130
9

36,69
38,46
11,11

790
758
32

748
702
46

5,61
7,98
-30,44
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
1.085
395
690
896
280
616
21,09
41,07
12,01
4.805
1.657
3.148
4.280
1.349
2.931
12,27
22,83
7,40
Opleggers 790 663 19,16 4.526 4.064 11,37
Aanhangwagens  901 852 5,75 4.269 3.973 7,45
Autobussen/Autocars 124 113 9,73 561 548 2,37
Bromfietsen 2.895 1.883 53,74 10.662 7.134 49,45
Motorfietsen 2.856 3.139 -9,02 12.723 12.195 4,33

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

In de voorbije maand mei werden in België 51.081 nieuwe wagens geregistreerd. Dit resultaat vertegenwoordigt een daling van 7,1% ten opzichte van de resultaten van 2018 in dezelfde maand. Tijdens de eerste vijf maanden van het boekjaar 2019 werden in België 260.444 nieuwe wagens in het verkeer gebracht, een daling van 5,3% ten opzichte van de uitzonderlijk goede cijfers van 2018. Ter herinnering, tussen april en augustus 2018 werd de automobielmarkt gekenmerkt door een toeloop op nieuwe auto’s als gevolg van de nakende introductie van de nieuwe WLTP-homologatiecyclus op 1 september 2018. Dit gegeven maakt een vergelijking tussen beide periodes moeilijk. Vergelijken we daarom met het jaar 2017, dan zien we dat de marktval in mei amper 261 eenheden bedraagt en dat de vergelijking tussen april 2019 en april 2017 in het voordeel van 2019 uitdraait, met 2.366 inschrijvingen meer.

De markt voor lichte vrachtvoertuigen blijft groeien met een stijging van 3,4% in de voorbije maand mei. De samengetelde resultaten van dit segment laten een stijging van 4,3% zien. Dezelfde vaststelling geldt voor zware bedrijfsvoertuigen; voertuigen tot 16 ton zagen hun
inschrijvingen in mei met 36,7% stijgen (+5,6% voor de eerste 5 maanden), terwijl voertuigen van meer dan 16 ton een stijging van 21% noteerden in mei voor een cumulatief resultaat dat met 12,3% verbeterde. Te noteren is, dat de significante toename van de
inschrijvingen van zware vrachtvoertuigen in relatie moet gebracht worden met de Europese invoering van de intelligente digitale tachograaf vanaf 15 juni 2019; en dit voor alle nieuwe inschrijvingen van voertuigen voor vracht- en personenvervoer.

Met 2.856 eenheden geregistreerd, noteerde het segment van de gemotoriseerde tweewielers een daling van 9% in mei in vergelijking met de resultaten van mei 2018. In de eerste 5 maanden van 2019 zijn er al 12.723 geregistreerde motorfietsen, een stijging van 4,3% ten opzichte van 2018.

Schrappingen

Hieronder vindt u ten slotte een terugblik op de inschrijvingscijfers tot en met einde april 2019. In de eerste, blauwe, tabel nogmaals de cijfers zoals die begin vorige maand werden gecommuniceerd; de groene tabel daaronder geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Terugblik: april 2019 - bruto en netto inschrijvingen

CATEGORIEËN

04/2019

04/2018

D %
CUMUL
01 =>
04/19
CUMUL
01/18 =>04/18
D %
Personenwagens 53.498 54.602 -2,02 209.363 220.159 -4,90
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.953 6.363 9,27 29.145 27.885 4,52
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

132
123
9

164
149
15

-19,51
-17,45
-40,00

600
578
22

609
572
37

-1,48
1,05
-40,54
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

899
331
568

692
233
459

29,91
42,06
23,75

3.720
1.262
2.458

3.384
1.069
2.315

9,93
18,05
6,18
Opleggers 999 768 30,08 3.736 3.401 9,85
Aanhangwagens  893 827 7,98 3.368 3.121 7,91
Autobussen/Autocars 162 129 25,58 437 435 0,46
Bromfietsen 2.351 1.575 49,27 7,767 5.251 47,91
Motorfietsen 3.041 2.850 6,70 9.867 9.056 8,96


De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

04/2019

04/2018

D %
CUMUL
01 =>
04/19
CUMUL
01/18 =>04/18
D %
Personenwagens 51.439 53.251 -3,4 203.077 215.157 -5,62
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.684 6.074 10,04 27.921 26.675 4,67
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

130
121
9

162
147
15

-19,75
-17,69
-40

595
573
22

602
565
37

-1,16
1,42
-40,54
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

848
328
520

641
228
413

32,29
43,86
25,91

3.519
1.238
2.281

3.193
1.042
2.151

10,21
18,81
6,04
Opleggers 991 766 29,37 3.703 3.372 9,82
Aanhangwagens  883 826 6,9 3.334 3.102 7,48
Autobussen/Autocars 156 129 20,93 429 434 -1,15
Bromfietsen 2.313 1.563 47,98 7.683 5.173 48,52
Motorfietsen 2.953 2.803 5,35 9.606 8.893 8,02

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Sven Heyndrickx
Woordvoerder
T.: 02 277 34 06

FEBIAC vzw
Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
Tel.: 02 778 64 93

Christophe Dubon
Adviseur PR & Imagoprojecten
Tel.: 02 778 63 50 – GSM 0497 70 91 47

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter