U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN DECEMBRE

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand december 2018.

CATEGORIEËN

12/2018

12/2017

D %
CUMUL
01 =>
12/18
CUMUL
01/17 =>12/17
D %
Personenwagens 23.197 28.072 -17,37 549.632 546.558 0,56
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 4.613 4.486 2,83 77.936 76.397 2,01
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

114
110
4

74
67
7

54,05
64,18
-42,86

1.721
1.640
81

1.481
1.405
76

16,21
16,73
6,58
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

411
190
221

378
141
237

8,73
34,75
-6,75

9.095
2.974
6.121

8.337
2.829
5.508

9,09
5,13
11,13
Opleggers 411 347 18,44 8.612 7.400 16,38
Aanhangwagens  624 617 1,13 9.350 9.096 2,79
Autobussen/Autocars 63 32 96,88 1.060 869 21,98
Bromfietsen 1.555 2.534 -38,64 22.274 19.717 12,97
Motorfietsen 668 489 36,61 24.704 22.247 11,04

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

Met bijna 550.000 nieuw ingeschreven auto’s, mag 2018 bestempeld worden als een dynamisch en bijzonder jaar voor de automobielsector in België. Ondanks een laatste tertiaal (de periode september – december) waar de zaken bemoeilijkt werden door de invoering van de WLTP-norm, eindigde 2018 met een resultaat dat 0,6% beter was dan 2017. Voor de vierde opeenvolgende keer sluit de automarkt het jaar af met een hoger resultaat. 2018 werd trouwens het jaar met het tweede hoogste aantal nieuwe auto-inschrijvingen, na het jaar 2011. Ter herinnering: toen werden de verkoopscijfers voortgestuwd door het aangekondigde einde van de premies die tot dan werden toegekend aan voertuigen met lage CO2-uitstoot. Heel wat automobilisten hebben ervoor gekozen hun wagen te vervangen door een nieuwe, gedreven door een verlangen om te kiezen voor een schonere auto.

2018 werd tevens gekenmerkt door een toenemende ontdieseling. Eind 2017 was nog 46% van de markt voor diesel; nu bedraagt het aandeel nog 35%. In de eerste plaats komt deze verschuiving de benzinemotorisaties ten goede, daarvan gaat het marktaandeel van 48% eind 2017 naar 58% voor het hele jaar 2018.

2018 was ook gunstig voor de invoerders van vrachtvoertuigen, een marktsegment waarvan de inschrijvingscijfers gewoonlijk een weerspiegeling zijn van de economische gezondheid van ons land. Zo noteren wij een vooruitgang met 2% van de registraties van bestelwagens met een totaal van 77.936 stuks; een verbetering met 16,2% bij de vrachtvoertuigen tot 16 ton en een toename met 9% bij de zware voertuigen van meer dan 16 ton.

Wat de gemotoriseerde tweewielers betreft, kende 2018 een mooi jaareinde met een toename van de jaarlijkse inschrijvingen met 11%. Niet minder dan 24.704 nieuwe motorfietsen en motorscooters werden het afgelopen jaar in het verkeer gebracht.

Schrappingen

Hieronder vindt u ten slotte een terugblik op de inschrijvingscijfers tot en met einde november zoals die begin vorige maand werden gecommuniceerd; de groene tabel daaronder geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Terugblik: november 2018 – bruto en netto inschrijvingen

CATEGORIEËN

11/2018

11/2017

D %
CUMUL
01 =>
11/18
CUMUL
01/17 =>11/17
D %
Personenwagens 33.819 39.645 -14,70 526.435 518.486 1,53
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.337 5.882 7,74 73.323 71.911 1,96
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

179
174
5

108
102
6

65,74
70,59
-16,67

1.607
1.530
77

1.407
1.338
69

14,21
14,35
11,59
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

750
221
529

621
240
381

20,77
-7,92
38,85

8.684
2.784
5.900

7.959
2.688
5.271

9,11
3,57
11,93
Opleggers 547 636 -13,99 8.201 7.053 16,28
Aanhangwagens  789 737 7,06 8.726 8.479 2,91
Autobussen/Autocars 106 35 202,86 997 837 19,12
Bromfietsen 1.851 1.404 31,84 20.719 17.183 20,58
Motorfietsen 832 796 4.52 24.036 21.758 10,47


De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

11/2018

11/2017

D %
CUMUL
01 =>
11/18
CUMUL
01/17 =>11/17
D %
Personenwagens 32.741 38.601 -15,18 505.496 505.640 -0,03
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.917 5.645 4,82 69.762 68.169 2,34
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

178
173
5

108
102
6

64,81
69,61
-16,67

1.593
1.516
77

1.399
1.331
68

13,87
13,9
13,24
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

693
219
474

566
232
334

22,44
-5,6
41,92

8.258
2.732
5.526

7.579
2.628
4.951

8,96
3,96
11,61
Opleggers 542 634 -14,51 8.149 7.033 15,87
Aanhangwagens  783 732 6,97 8.665 8.420 2,91
Autobussen/Autocars 104 34 205,88 987 820 20,37
Bromfietsen 1.828 1.368 33,63 20.469 17.012 20,32
Motorfietsen 808 742 8,89 23.584 21.212 11,18

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Sven Heyndrickx
Woordvoerder
T.: 02 277 34 06

FEBIAC vzw
Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
Tel.: 02 778 64 93

Christophe Dubon
Adviseur PR & Imagoprojecten
Tel.: 02 778 63 50 – GSM 0497 70 91 47

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter